Kommunfullmäktige

Ordinarie

Ersättare (ej personlig)

  • Östling Johan, ersättare, SFP
  • Häggdahl Simon, ersättare, SFP
  • Holtlund Charlotte, ersättare, SFP
  • Maij Oomeh, ersättare, SFP
  • Holmblad Lars-Erik, ersättare, SFP

Kd Christina Båssar föredragande och sekreterare

Kommunfullmäktiges mötesplats

Kommunfullmäktiges möten hålls i Kommungårdens sessionssal, om inget annat framgår av kungörelsen/kallelsen.

Relaterad information och material
Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: marcus.nordmyr(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 520 6180

Bernas Sven-Erik

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: svenerik.bernas(at)gmail.com
GSM: +358 (0)500 268 741

Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495