Kommunfullmäktige

Ordinarie

 • Ribacka Camilla, ordförande. SFP
 • Wester-Bergman Katarina, I vice ordförande., SFP
 • Mitts-Björkblom Sofia, II vice ordförande, SFP
 • Björkqvist Niclas, III vice ordförande, SFP
 • Bernas Sven-Erik medlem, SFP
 • Bjurbäck Jens, medlem, SFP
 • Bäckman Tommy, medlem, SDP
 • Holmblad Leif, medlem, SDP
 • Häggdahl Camilla, medlem, SFP
 • Häggdahl Mikael, medlem SFP
 • Juthborg Johanna, medlem, SFP
 • Kronqvist Anna-Lena, medlem, SFP
 • Lindström Dan, medlem, SFP
 • Mannfolk Lars-Erik, medlem, SFP
 • Michelsson Rene, medlem, SFP
 • Nordmyr Mikael KA, medlem, SFP
 • Ramstedt Thomas, medlem, SFP
 • Rosendahl Dan-Anders, medlem, SFP
 • Sebbas Kim, medlem, SFP
 • Wester Håkan, medlem, SFP
 • Åkersten Amanda, SFP

Ersättare (ej personlig)

 • Östling Tina, ersättare, SFP
 • Holmkvist Katarina, ersättare, SFP
 • Nyquyen Que, ersättare, SFP
 • Hodzic Mirza, ersättare, SFP
 • Holtlund Charlotte, ersättare, SFP
 • Holm-Rosbäck Johan ersättare SFP
 • Franzen Johnny, ersättare SFP
 • Westmalm Pontus ersättare  SDP
 • Östman Kraiwit  ersättare  SDP

Kd Christina Båssar föredragande och sekreterare

Kommunfullmäktiges mötesplats

Kommunfullmäktiges möten hålls i Kommungårdens sessionssal, om inget annat framgår av kungörelsen/kallelsen.

Relaterad information och material
Ribacka Camilla

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: camilla.ribacka(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: annalena.kronqvist@icloud.com
GSM: +358 (0)40 7565 597

Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495