Anbudsförfrågan - förnyande av vattentak på uthusbyggnad