FASTIGHETSSKÖTSEL FÖR KORSNÄS KOMMUNS FASTIGHETER

för tiden 1.4.2022 – 31.3.2025.

Anbudsförfrågan med tillhörande bilagor kan öppnas från länken nedan:
ANBUDSFÖRFRÅGAN + BILAGOR

Upphandlingsannons, anbudsförfrågan med tillhörande bilagor finns även publicerad på HILMA (https://www.hankintailmoitukset.fi)

Anbudstidens utgång 7.3.2022 kl. 14.00

HYVLING OCH DAMMBINDNING AV GRUSVÄGAR 2022

Anbudsförfrågan + bilagor finns på länken nedan:

Offertförfrågan hyvling och dammbindning

Anbudstidens utgång 14.2.2022 kl. 14.00

SLÅTTER 2022

Anbudsförfrågan + bilagor finns på länken nedan:

Offertförfrågan Slåtter

Anbudstidens utgång 14.2.2022 kl. 14.00