Affärslokaler

Företags- och kontorsutrymmen vid f.d. KKC

Företags- och kontorsutrymmen i varierande storlekar finns vid f.d. KKC-fastigheten i Korsnäs kyrkby, Silverbergsvägen 23. Mer information och bilder finns på Vasa regionens lokal- och tomtregister.

Hyran inkluderar normalt uppvärmning, el, vatten, fastighetsskötsel och avfallshantering. Som hyresgäst har man tillgång till gemensamma utrymmen (aula/väntrum, korridorer, mötesrum, toaletter, städskrubb).

Korsnäs företagspark

Korsnäs företagspark är beläget i Korsnäs kyrkby längs Industrivägen. Klicka på kartan till höger för att förstora den.

Lediga tomter

2/kv40
6/kv40
8/kv40
9/kv40
4/kv41
7/kv41
8/kv41
2/kv47

ca 9180 m2
ca 5360 m2
ca 5110 m2
ca 2580 m2
ca 3960 m2
ca 3410 m2
ca 6590 m2
ca 3150 m2

2,09 €/m2
1,50 €/m2
2,57 €/m2
1,50 €/m2
1,50 €/m2
1,50 €/m2
1,50 €/m2
3,06 €/m2

Företags-/industritomter finns även i Molpe by och vid f.d. gruvområdet.

Farmtomter

Farmtomter finns i Korsnäs, Taklax, Harrström och Molpe.

Kontaktuppgifter
Rögård Camilla

Kanslisekreterare

E-post: camilla.rogard(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 136 I +35850 386 6472

Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056