Bostadstomter

Korsnäs kommuns katalog för bostadstomter

Klicka på katalogen nedan för att bläddra i den.

Korsnäs kommuns bostadstomtkampanj 1.1.2021-31.12.2021

Korsnäs kommun erbjuder nu alla en möjlighet att få bygga och bosätta sig i det natursköna Korsnäs.

Korsnäs kommun driver under år 2021 en bostadstomtkampanj och säljer egnahemstomter för 10 €/st
och radhustomter för 1000 €/st. Rejält stora egnahemstomter finns att tillgå i alla byar i kommunen.

 

Reservering och köp av bostadstomt

Köpesumman för markområdet är 10 €/egnahemstomt och 1000 €/radhustomt.

På detaljplaneområden ingår kostnader för tomtområdets andel i vägbyggnad och vägbelysning i
köpesumman. Övriga anslutningar och kommunaltekniska arbeten ingår ej.

Kampanjpriserna gäller för köp av en (1) bostadstomt. Vid köp av fler tomter än en (1) gäller fastställda tomtpriser för år 2020.

 

Du vet väl att du kan reservera en bostadstomt i tre år?
Reserveringsavgiften är 100 euro per kalenderår.

Kontaktuppgifter
Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056