Bostadstomter

Korsnäs, Bovägenområdet

På området finns 17 st bostadstomter.

Storlekarna varierar mellan 1540 m2 och 3250 m2 (3,35 €/m2).

Korsnäs, Lillmaarsområdet

På området finns 2 st bostadstomter.

Storlekarna är 1400 m2 (3,32€/m2) och 1500 m2 (2,99 €/m2).

Korsnäs, Byfjärdsområdet

På området finns en bostadstomt. Tomtpriset är 3,22 €/m2.

Korsbäck, Bostadsområde

På området finns 5 st bostadstomter. Tomtpriset är 1,83 €/m2 eller 2,43 €/m2 beroende av tomt.

Taklax, Rönngård

På området finns två bostadstomter. Storlekarna är 4110 m2 och 5890 m2. Tomtpriset är 2,88 €/m2.

Taklax, Bostadsområde I

På området finns två bostadstomter. Tomtpriset är 2,88 €/m2 eller 2,50 €/m2 beroende av tomt.

Harrström, Parcelleringsområdet

På området finns 5 st bostadstomter. Storlekarna varierar mellan 1230 m2 och 1360 m2. Tomtpriset är 3,21 €/m2 eller 3,32 €/m2 beroende av tomt.

Molpe, Centrumområdet

På området finns 3 st bostadstomter. Storlekarna varierar mellan 1956 m2 och 2680 m2 (4,43 €/m2).

Molpe, Risgärdsområdet

På området finns 3 st bostadstomter. Storlekarna varierar mellan 1900 m2 och 2450 m2 (3,99 €/m2).

Radhustomter

Korsnäs, Bovägenområdet

På området finns 3 st radhustomter. Storlekar ca 3640 m2, 4260 m2 och 5110 m2 (4,18 €/m2).

Taklax, radhustomtområde

På området finns en radhustomt. Stoleken är 5600 m2 och tomtpriset är 3,36 €/m2.

Kontaktuppgifter
Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056