Fastställda avgifter

Tillsyns- och granskningsavgifter

Korsnäs kommuns avgifter för gransknings-och tillsynsuppgifter inom byggnads-tillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter framgår av länken nedan:

Bygglovsavgifter_godkända fullmäktige §14_2024

Vatten- och avloppsavgifter

Fastställda vattenavgifter 2024

exklusive moms inklusive 24 % moms
Vattenförbrukningsavgift 1,80 €/m3 2,23 €/m3
Grundavgift för huvudanslutning 92,00 €/år 114,08 €/år
Grundavgift för tilläggsanslutning 30,00 €/år 37,20 €/år
Mätarhyra (=/< 5 m3) 10,00 €/år 12,40 €/år
Mätarhyra (>5m3) 20,00 €/år 24,80 €/år
Anslutningsavgift, huvudanslutning 1500,00 € 1860,00 €
Anslutningsavgift, tilläggsanslutning 180,00 € 223,20 €
Från- eller inkopplingsavgift 60,00 €/ggr 74,40 €/ggr
Vattenpost; depositionsavgift för nyckel 50,00 €
Vattenpost; förbrukningsavgift 45,00 €/år 55,80 €/år
Byte av sönderfrusen vattenmätare 90,00 € 111,60 €
Timdebitering, manskap, ej kommunens fastigheter 50,00 €/h 62 €/h
Timdebitering, vattenverksskötare 50,00 €/h 62 €/h
Påminnelseavgift utebliven vattenmätaravläsning 20,00 € 24,80 €
Avstängningsbesök vid betalningsförseelser 100,00 € 124,00 €

.
Observera följande:

– Vid timdebitering tillkommer eventuella resekostnader.

– Abonnenten står för samtliga kostnader från anslutningspunkten. De första 20 metrarna från byggnaden är abonnentens ledning och underhålls av abonnenten.

– De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.

Fastställda avloppsvattenavgifter 2024

exklusive moms inklusive moms 
Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter 1,90 €/m3 2,36 €/m3
Grundavgift (bostadshus, fritidsbost. m.m) 90,00 €/år 111,60 €/år
Grundavgift för följanden lokal eller bostad 30,00 €/år/bostad 37,20 €/år/bostad
Grundavgift för varje vård- el. patientplats 30,00 €/år/plats 37,20 €/år/plats
Anslutningsavgift egnahemshus (max 250m2 våningsyta ) 3600 € 4464 €
Mottagningsavgift septikslam (bosättning) 25,00 €/m3 31,00 €/m3
Mottagningsavgift slam-avloppsvatten slutna system (bosättning) 5,10 €/m3 6,32 €/m3
Mottagningsavgift slam-avloppsvatten slutna system (företag)
* = beroende av belastningsvärde
5,10-21,50 €/m3 * 6,32-26,66 €/m3 *

 

Avloppsavgifterna och anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes- och liknande lokaler har beräknats enligt följande:

1. Bostäder, fritidsbostäder, skolor, åldringshem och vårdanstalter

exklusive moms inklusive moms
För den första lokalen eller bostaden 3600 € 4464 €
För följande lokal eller bostad + 360 €/lokal el. bostad + 446,40 €/lokal el. bostad
För andra och följande klassrum + 360 €/klassrum + 446,40 €klassrum
För varje vård- eller patientplats + 360 €/plats + 446,40 €/plats


2. Affärsrörelser, industrihallar, kontors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes- och liknande lokaler

Om fastighetens våningsyta överstiger 250 m2 är anslutningsavgiften följande:

exklusive moms inklusive moms
251 – 300 m2 3900 € 4836 €
301 – 350 m2 4200 € 5208 €
351 – 400 m2 4500 € 5580 €
401 – 450 m2 4800 € 5952 €
451 – 500 m2 5100 € 6324 €
501 – 600 m2 5400 € 6696 €
601 – 700 m2 5700 € 7068 €
701 – 800 m2 6000 € 7440 €
801 – 900 m2 6300 € 7812 €
901 – 1000 m2 6600 € 8184 €
1001 – 1100 m2 6900 € 8556 €
1101 – 1200 m2 7200 € 8928 €
1201 – 1300 m2 7500 € 9300 €
1301 – 1400 m2 7900 € 9796 €
1401 – 1500 m2 8100 € 10044 €
1501 – 2500 m2 8700 € 10788 €
2501 – 5000 m2 9300 € 11532 €
5001 – 11700 € 14508 €

 

Vid tillbyggnader av ovannämnda fastigheter påförs tilläggskostnader enligt tabellen ovan. Om i anslutning till fastigheten finns skild ekonomibyggnad, bastu, bilgarage påförs inga tilläggskostnader.

De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.

Obs! Anslutningsavgifterna höjs från 1.6.2024! Se beslut: Tekniska nämnden 24.10.2023 § 67

Förvaltning och förmedlade tjänster

Avgifter för tjänster förmedlade av tekniska förvaltningen

Intyg över att kommunen ej nyttjar sin förköpsrätt
10,00 € + moms 24 %

Avgifter för tjänster förmedlade av tekniska verket fr.o.m. 1.2.2019

Manskap  30,00 € /h/person

Fordon och maskinpark (priser inkl. manskap 1 pers.)

Traktor 60,00 € / h
Traktor + vagn 60,00 € / h
Snöslunga/schaktblad 60,00 € / h
Traktordraget sandningsaggregat (sand ingår) 60,00 € / h
Slåttermaskin 60,00 € / h
Vägsladd 60,00 € / h
Lastbil 40,00 € / h
Släp 35,00 € / h
Gräsklippare / grästrimmer 35,00 € / h
Avloppsspolning 80,00 € / gång

Fastighetsärenden och nycklar

Ersättning för utryckning vid fastighetsärenden
(gäller även fastighetens vaktmästare )
40,00 € / gång
Ersättning för nyckel 20,00 € / nyckel
Borttappad nyckel som leder till låsbyte 400,00 €
Ersättning för iLOQ-nyckel 30,00 € / nyckel

.
Samtliga priser är exklusive moms. Minimidebitering är 0,5 h.