Fastställda avgifter

Tillsyns- och granskningsavgifter

Korsnäs kommuns avgifter för gransknings-och tillsynsuppgifter inom byggnads-tillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter framgår av länken nedan:

Gransknings- tillsynsavgifter 

Vatten- och avloppsavgifter

Fastställda vattenavgifter 2023

exklusive moms inklusive moms
Vattenförbrukningsavgift 1,70 €/m3 2,11 €/m3
Grundavgift för huvudanslutning 82,00 €/år 101,68 €/år
Grundavgift för tilläggsanslutning 30,00 €/år 37,20 €/år
Mätarhyra (=/< 5 m3) 10,00 €/år 12,40 €/år
Mätarhyra (>5m3) 20,00 €/år 24,80 €/år
Anslutningsavgift, huvudanslutning 1500,00 € 1860,00 €
Anslutningsavgift, tilläggsanslutning 180,00 € 223,20 €
Från- eller inkopplingsavgift 40,00 €/ggr 49,60 €/ggr
Vattenpost; depositionsavgift för nyckel 50,00 €
Vattenpost; förbrukningsavgift 15,00 €/år 18,60 €/år
Byte av sönderfrusen vattenmätare 60,00 € 74,40 €
Timdebitering, manskap 30,00 €/h 37,20 €/h
Timdebitering, vattenverksskötare 30,00 €/h 37,20 €/h
Påminnelseavgift utebliven vattenmätaravläsning 20,00 € 24,80 €
Mätaravläsningsavgift 20,00 € 24,80 €

.
Observera följande:

– Vid timdebitering tillkommer eventuella resekostnader.

– Avstängningsbesök vid betalningsförseelser om 60,00 € exkl. moms och 74,40 € inkl. moms.

– Abonnenten står för samtliga kostnader från anslutningspunkten. De första 20 metrarna från byggnaden är abonnentens ledning och underhålls av abonnenten.

– De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.

Fastställda avloppsvattenavgifter 2023

exklusive moms inklusive moms 
Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter 1,90 €/m3 2,36 €/m3
Grundavgift (bostadshus, fritidsbost. m.m) 90,00 €/år 111,60 €/år
Grundavgift för följanden lokal eller bostad 30,00 €/år/bostad 37,20 €/år/bostad
Grundavgift för varje vård- el. patientplats 30,00 €/år/plats 37,20 €/år/plats
Anslutningsavgift egnahemshus (max 250m2 våningsyta ) 3600 € 4464 €
Mottagningsavgift septikslam (bosättning) 25,00 €/m3 31,00 €/m3
Mottagningsavgift slam-avloppsvatten slutna system (bosättning) 5,10 €/m3 6,32 €/m3
Mottagningsavgift slam-avloppsvatten slutna system (företag)
* = beroende av belastningsvärde
5,10-21,50 €/m3 * 6,32-26,66 €/m3 *

 

Avloppsavgifterna och anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes- och liknande lokaler har beräknats enligt följande:

1. Bostäder, fritidsbostäder, skolor, åldringshem och vårdanstalter

exklusive moms inklusive moms
För den första lokalen eller bostaden 3600 € 4464 €
För följande lokal eller bostad + 360 €/lokal el. bostad + 446,40 €/lokal el. bostad
För andra och följande klassrum + 360 €/klassrum + 446,40 €klassrum
För varje vård- eller patientplats + 360 €/plats + 446,40 €/plats


2. Affärsrörelser, industrihallar, kontors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes- och liknande lokaler

Om fastighetens våningsyta överstiger 250 m2 är anslutningsavgiften följande:

exklusive moms inklusive moms
251 – 300 m2 3900 € 4836 €
301 – 350 m2 4200 € 5208 €
351 – 400 m2 4500 € 5580 €
401 – 450 m2 4800 € 5952 €
451 – 500 m2 5100 € 6324 €
501 – 600 m2 5400 € 6696 €
601 – 700 m2 5700 € 7068 €
701 – 800 m2 6000 € 7440 €
801 – 900 m2 6300 € 7812 €
901 – 1000 m2 6600 € 8184 €
1001 – 1100 m2 6900 € 8556 €
1101 – 1200 m2 7200 € 8928 €
1201 – 1300 m2 7500 € 9300 €
1301 – 1400 m2 7900 € 9796 €
1401 – 1500 m2 8100 € 10044 €
1501 – 2500 m2 8700 € 10788 €
2501 – 5000 m2 9300 € 11532 €
5001 – 11700 € 14508 €

 

Vid tillbyggnader av ovannämnda fastigheter påförs tilläggskostnader enligt tabellen ovan. Om i anslutning till fastigheten finns skild ekonomibyggnad, bastu, bilgarage påförs inga tilläggskostnader.

De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.

Förvaltning och förmedlade tjänster

Avgifter för tjänster förmedlade av tekniska förvaltningen

Intyg över att kommunen ej nyttjar sin förköpsrätt
10,00 € + moms 24 %

Avgifter för tjänster förmedlade av tekniska verket fr.o.m. 1.2.2019

Manskap  30,00 € /h/person

Fordon och maskinpark (priser inkl. manskap 1 pers.)

Traktor 60,00 € / h
Traktor + vagn 60,00 € / h
Snöslunga/schaktblad 60,00 € / h
Traktordraget sandningsaggregat (sand ingår) 60,00 € / h
Slåttermaskin 60,00 € / h
Vägsladd 60,00 € / h
Lastbil 40,00 € / h
Släp 35,00 € / h
Gräsklippare / grästrimmer 35,00 € / h
Avloppsspolning 80,00 € / gång

Fastighetsärenden och nycklar

Ersättning för utryckning vid fastighetsärenden
(gäller även fastighetens vaktmästare )
40,00 € / gång
Ersättning för nyckel 20,00 € / nyckel
Borttappad nyckel som leder till låsbyte 400,00 €
Ersättning för iLOQ-nyckel 30,00 € / nyckel

.
Samtliga priser är exklusive moms. Minimidebitering är 0,5 h.