Fastställda avgifter

Tillsyns- och granskningsavgifter

Korsnäs kommuns avgifter för gransknings-och tillsynsuppgifter inom byggnads-tillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter framgår av länken nedan:

Gransknings- och tillsynsavgifter

Vatten- och avloppsavgifter

Fastställda vattenavgifter 2020

exklusive moms inklusive moms
Vattenförbrukningsavgift 1,50 €/m3 1,86 €/m3
Grundavgift för huvudanslutning 72,00 €/år 89,28 €/år
Grundavgift för tilläggsanslutning 20,00 €/år 24,80 €/år
Mätarhyra (=/< 5 m3) 10,00 €/år 12,40 €/år
Mätarhyra (>5m3) 20,00 €/år 24,80 €/år
Anslutningsavgift, huvudanslutning 1500,00 € 1860,00 €
Anslutningsavgift, tilläggsanslutning 180 € 223,20 €
Från- eller inkopplingsavgift 30,00 €/ggr 37,20 €/ggr
Vattenpost; depositionsavgift för nyckel 50,00 €
Vattenpost; förbrukningsavgift 15,00 €/år 18,60 €/år
Byte av sönderfrusen vattenmätare 60,00 € 74,40 €
Timdebitering, manskap 30,00 €/h 37,20 €/h
Timdebitering, vattenverksskötare 30,00 €/h 37,20 €/h
Påminnelseavgift utebliven vattenmätaravläsning 20,00 € 24,80 €
Mätaravläsningsavgift 20,00 € 24,80 €

.
Vid timdebitering tillkommer eventuella resekostnader.

Abonnenten står för samtliga kostnader från anslutningspunkten. De första 20 metrarna från byggnaden är abonnentens ledning och underhålls av abonnenten.

De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.

Fastställda avloppsvattenavgifter 1.1-31.5.2020

exklusive moms inklusive moms  fr.o.m. 1.6.2020
Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter 1,80 €/m3 2,23 €/m3 1,80 €/m3  –  2,23 €/m3
Grundavgift (bostadshus, fritidsbost. m.m) 90,00 €/år 111,60 €/år 90,00 €/år  –  111,60 €/år
Grundavgift för följanden lokal eller bostad 30,00 €/år/bostad 37,20 €/år/bostad 30,00 €/år/bostad  –  37,20 €/år/bostad
Grundavgift för varje vård- el. patientplats 30,00 €/år/plats 37,20 €/år/plats 30,00 €/år/plats  –  37,20 €/år/bostad
Anslutningsavgift egnahemshus (max 250m2 våningsyta ) 3200 € 3968 € 3600 €  –  4464 €
Mottagningsavgift septikslam (bosättning) 25,00 €/m3 31,00 €/m3 25,00 €/m3  –  31,00 €/m3
Mottagningsavgift slam-avloppsvatten slutna system (bosättning) 5,10 €/m3 6,32 €/m3 5,10 €/m3  –  6,32 €/m3
Mottagningsavgift slam-avloppsvatten slutna system (företag)
* = beroende av belastningsvärde
5,10-21,50 €/m3 * 6,32-26,66 €/m3 * 5,10-21,50 €/m3 *  –  6,32-266,66 €/m3 *

 

Avloppsavgifterna och anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes- och liknande lokaler har beräknats enligt följande:

1. Bostäder, fritidsbostäder, skolor, åldringshem och vårdanstalter

exklusive moms inklusive moms fr.o.m. 1.6.2020
För den första lokalen eller bostaden 3200 € 3968 € 3600 €  –  4464 €
För följande lokal eller bostad + 320 €/lokal el. bostad + 396,80 €/lokal el. bostad +360 €  –  446,40 €
För andra och följande klassrum + 320 €/klassrum + 396,80 €klassrum +360 €  –  446,40 €
För varje vård- eller patientplats + 320 €/plats + 396,80 €/plats +360 €  –  446,40 €


2. Affärsrörelser, industrihallar, kontors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes- och liknande lokaler

Om fastighetens våningsyta överstiger 250 m2 är anslutningsavgiften följande:

exklusive moms inklusive moms

fr.o.m. 1.6.2020

251 – 300 m2 3500 € 4340 € 3900 €  –  4836 €
301 – 350 m2 3800 € 4712 € 4200 €  –  5208 €
351 – 400 m2 4100 € 5084 € 4500 €  –  5580 €
401 – 450 m2 4400 € 5456 € 4800 €  –  5952 €
451 – 500 m2 4700 € 5828 € 5100 €  –  6324 €
501 – 600 m2 5000 € 6200 € 5400 €  –  6696 €
601 – 700 m2 5300 € 6572 € 5700 €  –  7068 €
701 – 800 m2 5600 € 6944 € 6000 €  –  7440 €
801 – 900 m2 5900 € 7316 € 6300 €  –  7812 €
901 – 1000 m2 6200 € 7688 € 6600 €  –  8184 €
1001 – 1100 m2 6500 € 8060 € 6900 €  –  8556 €
1101 – 1200 m2 6800 € 8432 € 7200 €  –  8928 €
1201 – 1300 m2 7100 € 8804 € 7500 €  –  9300 €
1301 – 1400 m2 7400 € 9176 € 7900 €  –  9796 €
1401 – 1500 m2 7700 € 9548 € 8100 €  –  10044 €
1501 – 2500 m2 8300 € 10292 € 8700 €  –  10788 €
2501 – 5000 m2 8900 € 11036 € 9300 €  –  11532 €
5001 – 11300 € 14012 € 11700 €  –  14508 €

 

Vid tillbyggnader av ovannämnda fastigheter påförs tilläggskostnader enligt tabellen ovan. Om i anslutning till fastigheten finns skild ekonomibyggnad, bastu, bilgarage påförs inga tilläggskostnader.

De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.

Förvaltning och förmedlade tjänster

Avgifter för tjänster förmedlade av tekniska förvaltningen

Intyg över att kommunen ej nyttjar sin förköpsrätt
10,00 € + moms 24 %

Avgifter för tjänster förmedlade av tekniska verket fr.o.m. 1.2.2019

Manskap  30,00 € /h/person

Fordon och maskinpark (priser inkl. manskap 1 pers.)

Traktor 60,00 € / h
Traktor + vagn 60,00 € / h
Snöslunga/schaktblad 60,00 € / h
Traktordraget sandningsaggregat (sand ingår) 60,00 € / h
Slåttermaskin 60,00 € / h
Vägsladd 60,00 € / h
Lastbil 40,00 € / h
Släp 35,00 € / h
Gräsklippare / grästrimmer 35,00 € / h
Avloppsspolning 80,00 € / gång

Fastighetsärenden och nycklar

Ersättning för utryckning vid fastighetsärenden
(gäller även fastighetens vaktmästare )
40,00 € / gång
Ersättning för nyckel 20,00 € / nyckel
Borttappad nyckel som leder till låsbyte 400,00 €
Ersättning för iLOQ-nyckel 30,00 € / nyckel

.
Samtliga priser är exklusive moms. Minimidebitering är 0,5 h.