Allmänna förvaltningens blanketter

Tekniska verkets blanketter

Barn & utbildning

Relaterad information och material
Söderholm Minna

Bokförare / kanslist

E-post: minna.soderholm(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 121

Båskman Sol-Britt

Vik. kanslist

E-post: sol-britt.baskman(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 123

Rögård Camilla

Kanslisekreterare

E-post: camilla.rogard(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 136

Wester-Bergman Katarina

Kanslist, socialkansliet

E-post: katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 134
Telefontid: måndag – onsdag förmiddag