Utkast och förslag

PLANFÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DEL AV STRANDGENERALPLAN, NORDIN

Kommunstyrelsen meddelar att planförslaget till ändringen av strandgeneralplanen för fastighet 280-402-4-133 och 280-402-4-132 i Korsnäs kommun hålls offentligt framlagt i Kommungården under tiden 11.2-.13.3.2020. Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter över planen till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 12.3.2020.

 

Korsnäs den 11 februari 2020

Kommunstyrelsen

FRAMLÄGGANDE AV PDB SAMT UTKASTET TILL ÄNDRING AV DEL AV STRANDGENERALPLAN, BÅSK-FELDER

Kommunstyrelsen meddelar att PDB:n och utkastet till ändring av del av Strandgeneralplanen för fastigheterna 280-402-5-71 och 280-402-8-36 i Korsnäs kommun hålls offentligt framlagt i Kommungården under tiden 11.2-12.3.2020. Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter över planen till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 12.3.2020.

 

Korsnäs den 11 februari 2020

Kommunstyrelsen

FRAMLÄGGANDE AV PDB SAMT UTKASTET TILL ÄNDRING AV DEL AV STRANDGENERALPLAN, JARL NORDIN

Kommunstyrelsen meddelar att PDB:n och utkastet till ändring av del av Strandgeneralplanen för fastigheterna 280-402-4-133 och 280-402-4-132 i Korsnäs kommun hålls offentligt framlagt i Kommungården under tiden 26.9-26.10.2019. Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter över planen till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 26.10.2019.

 

Korsnäs den 26 september 2019

Kommunstyrelsen

 

 

PLANFÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STARÖRENS DETALJPLAN

Kommunstyrelsen meddelar att planförslaget till ändringen av Starörens detaljplan i Korsnäs hålls offentligt framlagt i Kommungården under tiden 26.9-26.10.2019. Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter vid beredningen av planeärendet till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 26.10.2019.

 

Korsnäs den 26.9.2019

Kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter
Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056