Utkast och förslag

PLANFÖRESLAG TILL ÄNDRING AV DEL AV STRANDGENERALPLAN

Kommunstyrelsen meddelar att planförslaget till ändringen av strandgeneralplanen för fastighet 280-402-5-71 och 280-402-8-36 i Korsnäs kommun hålls offentligt framlagt i Kommungården under tiden 8.5-8.6.2020. Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter över planen till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 8.6.2020

 

Korsnäs den 8.5.2020

Kommunstyrelsen

 

Kontaktuppgifter
Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056