Storkors fiskehamn
Storkorshamnvägen 324
66200 KORSNÄS

Platskarta

Molpe småbåtshamn
Sjövägen 227
66210 MOLPE

Platskarta

Strömsgrund småbåtshamn
Strömsgrund 20
66210 MOLPE

Platskarta

Harrström småbåtshamn
Sjötået 102
66290 HARRSTRÖM

Platskarta

Båtplatshyror vid småbåtshamnar 2021

Pris (<4m bredd)
Pris (>4m bredd)
Gästhamnsplats Strömsgrund pris / dygn
Gästhamsplats Strömsgrund pris / vecka

Hyra för gästhamnsplats kan betalas vid Strand-Mölle.

Pris exkl. 24 % moms

100,00 € / plats
140,00 € / plats
5,00 € / dygn
15,00 € / vecka

Pris inkl. 24 % moms

124,00 € / plats
173,60 € / plats
6,20 € / dygn
18,60 € / vecka

Kom ihåg att meddela tekniska kansliet om du önskar säga upp din båtplats!

Kontaktuppgifter
Rögård Camilla

Kanslisekreterare

E-post: camilla.rogard(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 136

Wester-Bergman Katarina

Kanslist

E-post: katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 127