Storkors fiskehamn
Storkorshamnvägen 324
66200 KORSNÄS

Platskarta

Molpe småbåtshamn
Sjövägen 227
66210 MOLPE

Platskarta

Strömsgrund småbåtshamn
Strömsgrund 20
66210 MOLPE

Platskarta

Harrström småbåtshamn
Sjötået 102
66290 HARRSTRÖM

Platskarta

Båtplatshyror vid småbåtshamnar 2024

Pris (<4m bredd)
Pris (>4m bredd)
Gästhamnsplats Strömsgrund pris / dygn
Gästhamnsplats Strömsgrund pris / vecka
Flytt av boj

Hyra för gästhamnsplats kan betalas vid Strand-Mölle.

Pris exkl. 24 % moms

150,00 € / plats
200,00 € / plats
5,00 € / dygn
15,00 € / vecka
100,00 € / gång

Pris inkl. 24 % moms

186,00 € / plats
248 € / plats
6,20 € / dygn
18,60 € / vecka
124,00 € / gång

Kom ihåg att meddela tekniska kansliet om du önskar säga upp din båtplats!

Muista ilmoittaa tekniseen kansliaan jos haluat irtisanoa venepaikkasi!

Kontaktuppgifter
Rögård Camilla

Kanslisekreterare

E-post: camilla.rogard(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 136 I +35850 386 6472