Storkors fiskehamn
Storkorshamnvägen 324
66200 KORSNÄS

Platskarta

Molpe småbåtshamn
Sjövägen 227
66210 MOLPE

Platskarta

Strömsgrund småbåtshamn
Strömsgrund 20
66210 MOLPE

Platskarta

Harrström småbåtshamn
Sjötået 102
66290 HARRSTRÖM

Platskarta

Båtplatshyror vid småbåtshamnar 2023

Pris (<4m bredd)
Pris (>4m bredd)
Gästhamnsplats Strömsgrund pris / dygn
Gästhamnsplats Strömsgrund pris / vecka

Hyra för gästhamnsplats kan betalas vid Strand-Mölle.

Pris exkl. 24 % moms

100,00 € / plats
140,00 € / plats
5,00 € / dygn
15,00 € / vecka

Pris inkl. 24 % moms

124,00 € / plats
173,60 € / plats
6,20 € / dygn
18,60 € / vecka

Kom ihåg att meddela tekniska kansliet om du önskar säga upp din båtplats!

Muista ilmoittaa tekniseen kansliaan jos haluat irtisanoa venepaikkasi!

Kontaktuppgifter
Nyman Thea

Vik. Kanslisekreterare

E-post: thea.nyman(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 136