Västkustens miljöenhet

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhets-område erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning.

Miljöhälsovårdens verksamhet lyder under Västkustens tillsynsnämnd. Kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö och Närpes har ett samarbete inom miljövården och verksamheten lyder under Västkustens tillsynsnämnds miljösektion.

Västkustens miljöenhet fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndighet och arbetar för att främja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, tillsyn, rådgivning, information och provtagning.

Mera information fås från Västkustens miljöenhets sidor.

 

På Västkustens verksamhetsområde finns fem veterinärer som sköter veterinärvården. Västkustens verksamhetsområde är kommunerna Vörå, Korsholm, Malax, Närpes och Kristinestad.

Alla veterinärer har telefontid varje dag kl 8-9. Du kan ringa till vilken veterinär du vill inom verksamhetsområdet. I brådskande fall efter kl 16:00 ska du ringa till jourhavande veterinären.

Kontaktuppgifterna till våra veterinärer är:

Veterinär Anne Niemi, tfn 0500 263 207
Veterinär Salla Kaattari, tfn 050 303 2556
Veterinär Sofia Skog, tfn 050 338 1144
Veterinär Liisa Schreibmaier, tfn 0400 261 667
Veterinär Julia Rausk, tfn 0400 362 462
Tillsynsveterinär Heta Kallio, tfn 044 727 1371

Epost: fornamn.efternamn@korsholm.fi

 

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.

Norra jourområdet, journummer 0600 399 299: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå.

Södra jourområdet, journummer 0600 399 199: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. .

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.