Västkustens miljöenhet

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhets-område erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning.

Miljöhälsovårdens verksamhet lyder under Västkustens tillsynsnämnd. Kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö och Närpes har ett samarbete inom miljövården och verksamheten lyder under Västkustens tillsynsnämnds miljösektion.

Västkustens miljöenhet fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndighet och arbetar för att främja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, tillsyn, rådgivning, information och provtagning.

Mera information fås från Västkustens miljöenhets sidor.

 

Veterinärjour

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.

Jourområde 1: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes.

Journummer
Smådjur, vardagar kl. 16–22 0600 399 199
Smådjur, vardagar kl. 22–08 0600 418 823 (Evidensia)
Smådjur, helg kl. 08–22 0600 399 199
Smådjur, helg kl. 22–08 0600 418 823 (Evidensia)
Stordjur, vardagar kl. 16–08 0600 399 199
Stordjur, helg (dygnet runt) 0600 399 199