Västkustens miljöenhet

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhets-område erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning.

Miljöhälsovårdens verksamhet lyder under Västkustens tillsynsnämnd. Kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö och Närpes har ett samarbete inom miljövården och verksamheten lyder under Västkustens tillsynsnämnds miljösektion.

Västkustens miljöenhet fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndighet och arbetar för att främja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, tillsyn, rådgivning, information och provtagning.

Mera information fås från Västkustens miljöenhets sidor.