Taklax skola

Taklax skola ligger centralt men ändå mitt i naturen, vilket ger goda möjligheter till samhälls-, miljö- och naturstudier.

Vi satsar på välmående för alla parter inom skolan. Vi vill göra vår skola till en skola med framåtanda där alla trivs.

 

 

 

 

Skolområdet

Den fina och stora skolgården och lekparken lockar till lek och aktiviteter.

 

Finlandsmodellen läsåret 2023-2024

Korsnäs kommun har beviljats bidrag från regionförvaltningsverket för hobbyverksamhet i kommunens skolor efter skoldagens slut. Finlandsmodellen vill göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en rolig och gratis hobby oberoende av familjens ekonomi och föräldrars möjlighet att skjutsa till och från de olika aktiviteterna.

Klubbar i Taklax skola vårterminen 2024:

  • Mellisklubben för åk 1-2
  • Rörelseklubben för åk 3-6
  • Teater- och dramaklubben för åk 3-6
  • Digitala biblioteksklubben för åk 5-6

För mer info:

Välfärdskoordinator Therese Lundén, 050-5289728 eller therese.lunden@korsnas.fi

Adress

Kontaktuppgifter - skolan

Taklax skola

Taklaxvägen 620, 66280 Taklax

E-post: taklax.skola(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 575 1630

Kontaktuppgifter - Rektor

Rektor Taklax skola

E-post: mats.fors(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 4778 799

Kontaktuppgifter - Köket

Taklax skola

Köket

E-post: taklax.skola(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 300 3094

Skolans personal

E-post till personalen: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi eller taklax.skola(at)korsnas.fi

Relaterad information och material
Taklax skola

Taklaxvägen 620, 66280 Taklax

E-post: taklax.skola(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 575 1630

Rektor Taklax skola

E-post: mats.fors(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 4778 799