Följande organs föredragningslistor och protokoll publiceras på kommunens hemsida:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Revisionsnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Bildningsnämnden
  • Biblioteks- kultur- och fritidssektionen
  • Tekniska nämnden
  • Tillsynsnämnden
  • Bindningar

Här hittar du kommunfullmäktiges, -styrelsens samt nämndernas föredragningslistor och protokoll

Relaterad information och material
Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: marcus.nordmyr(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 520 6180

Bernas Sven-Erik

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: svenerik.bernas(at)gmail.com
GSM: +358 (0)500 268 741

Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495