Följande organs föredragningslistor och protokoll publiceras på kommunens hemsida:

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Revisionsnämnden
 • Centralvalnämnden
 • Bildningsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Tillsynsnämnden
 • Ekonomiarbetsgruppen
 • Lönekommittén
 • Samarbetskommittén
 • Samarbetsnämnden Malax-Korsnäs
 • Bindningar

Här hittar du kommunfullmäktiges, -styrelsens samt nämndernas föredragningslistor och protokoll

Relaterad information och material
Ribacka Camilla

Kommunfullmäktiges ordförande

E-post: camilla.ribacka(at)gmail.com
GSM: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: annalena.kronqvist@icloud.com
GSM: +358 (0)40 7565 597

Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)46 9229 495