Gruvleden

Efter Gruvvägen i Korsnäs finns Gruvleden, en naturstig som visar upp det gamla gruvområdet (gruvverksamheten var aktiv mellan åren 1960-1973).

Leden är ca 2 km lång, den är lättvandrad p.g.a. den flacka terrängen. Längs leden finns informationstavlor som berättar om gruvans historia samt två rastplatser. Gruvstigen (ca 600 m) förenar Gruvleden med Waterloo-leden.

Ladda ner kartan här.

På gruvområdet finns också en linbana och några utespel.

Gruvutställning, loppis, café och Escape Room finns också på området (separata öppettider). Läs mer: www.korsnasgruvcenter.fi

gruvleden
waterloo-leden

Waterloo-leden

Waterloo-leden startar vid Waterloo spånbana som är belägen längs Strandvägen mellan Korsnäs och Molpe (Strandvägen 3681).

Leden sträcker sig mellan Waterloo-området och Lisasgrynnan ute vid kusten. Vacker vandringsled med många olika terrängtyper att vandra genom. En geocache finns även placerad vid en av rastplatserna.

Leden är ca 7,3 km (3,66 km i en riktning).

Ladda ner kartan här.

På Waterloo-området finns också DiscGolf-bana, intervalltrappa och boulebana.

Ladda ner DiscGolf-kartan här.

Naturstig på Molpehällorna

Molpehällornas naturstation finns i Molpe bys yttre skärgård. Startpunkten för naturstigen är naturstationens gårdsplan.

Naturstigen är en rundslinga på 1/2/3 km. Längs naturstigen finns terrängtavlor och en rekonstruerad vippfyr (minnesmärke över Bottniska vikens första båk).

Hamnträskets vandringsled

Hamnsträskets vandringsled finns på Södra Björkö i Harrström. Träsket har ett rikt fågelliv och i det natursköna området vid träsket finns ett stort utsiktstorn.

Leden är ca 2 km lång och vid träsket finns en grillplats.

Mera information finns på www.harrstrom.fi