Hushållsvattnet vid vattenverken kontrolleras 6 gånger per år och belastnings- och vattendragskontroller vid avloppsreningsverket hämtas 6 gånger per år. Slamprov analyseras en gång per år.

Senast taget dricksvattenprov:

Lärknäs 15.1.2024

Buketten 8.11.2023

 

Hur hårt är hushållsvattnet i Korsnäs?
Med vattnets hårdhet syftar man på den mängd kalcium- och magnesiumsalter som vattnet innehåller. Ju mera ifrågavarande salter vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Hårdheten anges oftast med den tyska hårdhetsskalan °dH. Vattnet är mjukt när hårdheten är under 5 °dH och hårt när hårdheten är över 10 °dH.

Det hushållsvatten som Korsnäs kommun levererar är mjukt och extra tillsatt salt behöver inte användas i diskmaskin om man inte vill.