Vesilaitosten talousvesi tarkastetaan 6 kertaa vuodessa ja jätevesilaitoksen kuormitus- ja vesistötarkastukset haetaan 6 kertaa vuodessa. Lietenäytteet analysoidaan kerran vuoessa.

Viimeksi otettu juomavesinäyte:

Taklax skola 4.4.2024

Harrström daghem 4.4.2024

 

Miten kovaa Korsnäsin juomavesi on?

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämän kalsium- ja magneesisuolojen määrää. Mitä enemmän vesi sisältää kyseisiä suoloja, sitä kovempaa se on. Kovuus ilmoitetaan useimmiten saksalaisella kovuusasteikolla ¤dH. Vesi on pehmeää, kun kovuus on alle 5 ¤dH ja kovaa, kun kovuus on yli 10 dH.

Korsnäsin kunnan toimittama talousvesi on pehmeä ja tiskikoneessa ei tarvitse käyttää ylimääräistä lisättyä suolaa, ellei sitä halua.