Poikkeusluvat ja kaavoitustarpeet

Sinun on haettava poikkeuslupaa ennen rakennusluvan käsittelyä,  jos rakentamisesi poikkeaa asemakaavasta, yleiskaavasta tai rakennusmääräyksistä. Mikäli haluat rakentaa asemakaava-alueen ulkopuolelle, voi tulla kyseeseen ratkaista kaavoitustarve.

Poikkeuslupa tai kaavatarvetta koskeva ratkaisu ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aina rakennusluvan hakemiseen varattu aika.

Poikkeuslupa

Poikkeus edellyttää tiettyjä syitä. Poikkeusta voidaan hakea rakentamisen määräyksistä, säännöistä ja rajoituksista sekä kielloista, kuten rakentamiskiellosta. Poikkeuslupapäätökset tekee aina kunnanhallitus.

Kaavoitustarve

Kaavoitustarvetta ratkaistaessa harkitaan  rakennusluvan myöntämisen edellytykset asemakaavan ulkopuolisille alueille, jotka  muodostavat suunnittelun tarpeessa olevan alueen rakennustiheyden tai yleiskaavan tai rakennussäännössä olevan määräyksen perusteella.

Tekninen lautakunta tekee kaavoitustarvetta koskevat päätökset.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Granås Ulf

Tekninen päällikkö

S-posti: ulf.granas(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056

Stenbäck Ronny

Rakennustarkastaja

S-posti: ronny.stenback(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 5387 777