Kaavoitusprosessi ja -katsaus

Miten kaavoitusprosessi etenee?

JOHDANTO

Suomen lainsäädännön mukaan kunnilla on kaavoitusmonopoli. Kaavoitusprosessi aloitetaan kunnan tehtyä kaavoituspäätöksen. Sen jälkeen valitaan konsultti, joka laatii kaavan.

Kaavan tekoa aloitettaessa laaditaan osanottaja- ja arviointiohjelma. Ohjelmasta voi lukea kaavaprojektin taustoista, päätöksistä, kaavaprosessista,  mitä viranomaislausuntoja vaaditaan ja miten seuraukset arvioidaan sekä suunnittainen aikataulu.

KAAVALUONNOS ASETETAAN NÄHTÄVILLE

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville  valmisteluvaiheen aikana 30 päiväksi.  Huomautukset voi sinä aikana tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

KAAVAEHDOTUS

Laaditaan kaavaehdotus.

KAAVAEHDOTUS ASETETAAN VIRALLISESTI NÄHTÄVILLE 30 PÄIVÄKSI

Tänä aikana pyydetään viranomaislausunnot. Huomautukset on tehtävä kirjallisesti näytteilläolo aikana.

Esilläolo ajan päätyttyä tekninen lautakunta käsittelee kaava-asian ja ottaa kantaa mahdollisiin korjauksiin. Mikäli mahdolliset muutokset ovat merkittäviä, kaavaehdotus asetetaan esille uudestaan. Muussa tapauksessa kaava viedään edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

KAAVA HYVÄKSYTÄÄN LOPULLISESTI KUNNANVALTUUSTOSSA
KAAVA ASTUU VOIMAAN

Kunta kuuluttaa, että kaava on saanut lainvoiman, kun valitusaika on kulunut umpeen ilman valituksia.

Kaavoituskatsaus

Kunnan on maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa tai maakuntaliiton tasolla meneillään olevista tai lähiaikoina käsittelyyn tulevista  kaava-asioista (kaavoituskatsaus).

Kaavoituskatsauksessa selvitetään lyhyesti kaava-asiat ja niiden valmisteluvaihe sekä sellaiset päätökset ja muut toimenpiteet, jotka suoraan vaikuttavat suunittelun lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja läpivientiin.

Kaavakatsaus 2023 (ruotsiksi)

Asiasta lisätietoa ja aineistoa
Granås Ulf

Tekninen päällikkö

S-posti: ulf.granas(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056