Yksityistiet 1.1.2019 jälkeen

Uusi laki yksityisteistä astui voimaan 1.1.2019. Uusi laki korvasi vanhan yksityistielain vuodelta 1963. Uusi laki antaa tiekunnalle ajanmukaiset edellytykset hallita teitään. Uusi laki helpottaa tiekunnan toimintaa, mutta tuo mukanaan huomattavasti enemmän vastuuta kuin aiemmin.

Uusi laki tuo mukanaan mm. seuraavaa:

 • Helpompi perustaa, yhdistää tai lakkauttaa tiekunta
 • Tiekunnan toimeenpaneva elin voi olla ulkopuolinen toimija
 • Kutsut voidaan lähettää sähköisesti,  ja kokoukset voidaan pitää verkossa.
 • Tiekunnan lisääntynyt vastuu
 • Muutoksenhakua koskeva menettelytapamuutos

Kunnan tiejaostolla, joka aiemmin käsitteli yksityisteitä koskevat asiat, ei enää ole lakisääteistä tehtävää ja lakkaa siten 31.12.2019. Ennen uuden lain voimaantuloa saapuneet asiat käsitellään loppuun viimeistään 31.12.2019 ja uusia asioita ei enää oteta käsittelyyn.

Tiekunta voidaan myös perustaa “vanhalla tavalla” Maanmittauslaitoksen yksityisenä tietoimituksena. Tieoikeuksista tiekunta ei voi päättää. Tieoikeudet kuuluvat tietoimitusasioihin, jotka käsittelee Maanmittauslaitos.

Muutoksenhaun menettelytapa muuttui. Hakemus osoitetaan ensijaisesti tiekuntaan ja sen jälkeen tarvittaessa käräjäoikeuteen.

Hyvä tietää

Tiekunta saa enemmän vastuuta ja sen pitää lain mukaan huolehtia mm. seuraavasta:

 • Yhteystietoja koskevat muutokset (esim. uusi toimitsijamies tai puheenjohtaja) pitää ilmoittaa Maanmittausvirastolle,koska he pitävät yllä virallista rekisteriä yksityisteistä. Yhteystiedot pitää ilmoittaa varmuuden vuoksi, mikäli ollaan epätietoisia siitä, mitä aiemmin on ilmoitettu.

  Ilmoitus tehdään tämän linkin kautta maanmittausvirastoon: Maanmittausvirasto ilmoitus

 • Maksetut palkat, palkkiot ja korvaukset ilmoitettava tulorekisteriin.

  Ohjeita saa linkistä : Tulorekisteri

 • Päätökset, jotka vaikuttavat tieliikenteeseen (nopeus, paino, puomi tai kielto) pitää ilmoittaa Digiroad-järjestelmään

  Ilmoitusohjeita saa tästä: Digiroad

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Kunnan talousarvioon varataan vuosittain määräraha yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin. Tekninen lautakuna on se luottamuselin,joka päättää avustuksista määrättyjen periaatteiden mukaisesti.

Avustukseen oikeutetut yksityistiet voivat hakea kunnossapitoavustusta kunnalta vuosittain. Tie on pidettävä hyväksyttävässä kunnossa, jotta sillä olisi oikeus avustukseen, ja tilitys kunnossapidosta on jätettävä kuntaan.

Tilityslomake löytyy asiaan liittyvästä lisäaineistosta alempana tällä sivulla.

Laskelmaperusteet

Avustukseen oikeutetut yksityistiet jaetaan kolmeen luokkaan: A, B ja C.

 • Luokka A
  Tiet, joilla on valtion ja kunnan avustus

 • Luokka B
  Vähintään 250 m pitkät tiet, joilla on 3 tai useamman talouden kiinteää asutusta. Tiet, joilla on huomattavaa läpikulkua

 • Luokka C
  Vähintään 250 m pitkät tiet, joilla on 3 tai useamman talouden kiinteää asutusta. Vähäisemmän läpikulkuliikenteen tiet.

Tienpitoavustusta tarkastetaan vuosittain elintasoindeksin mukaan. Vuonna 2019 maksetaan avustuksia seuraavasti:

 • Luokka A

  Enintään 839,55 €/km tai korkeintaan 100 % tilitetyistä kustannuksista (jos saa valtionavustusta, pienennetään kunnan avustus valtionavustuksen osuudella) . Tiet,joissa on pysyvä päällyste, saavat kork. 40 % korkeimmasta tienpitoavustuksesta = 335,82 €/km. Asuttamaton tie(osuus)  saa korkeintaan 272,66 €/km tai korkeintaan 100 % tilitetyistä kustannuksista. Tiet, joissa läpikulkuliikenne on poikkeuksellisen vilkasta, saavat ylimääräisen 0,12 €/m avustuksen pysyvän päällystyksen teille  ja 0,46 €/m sorateille.

 • Luokka B
  Korkeintaan 653,11 €/km tai korkeintaan 100 % tilitetyistä kustannuksista.

 • Luokka C
  Enintään 466,67 €/km tai korkeintaan 100 % tilitetyistä kustannuksista.

Avustuksen myöntämisen periaatteet

Jotta saisi  kunnan avustusta yksityistien pitoon,  on täydettävä seuraavat kriteerit:

 • Tiekunta on perustettu ja kiinteiden asumusten määrä on vähintään 3 kpl (jo avustukseen oikeutettujen kriteerit pysyvät muuttumattomina)

 • Tien pituuden oltava vähintään 200 metriä (mikä käytännössä tarkoittaa 250 m, koska 50 m lasketaan asuntoon)

Råholm Susanna

Kiinteistöinsinööri

S-posti: susanna.raholm(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 129 | +358 (0)50 5506 267 maanantai-tiistai

Granås Ulf

Tekninen päällikkö

S-posti: ulf.granas(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056