Korsnäs on turvallinen asuinkunta kaikenikäisille. Korsnäsissä on hyvin järjestetty päivähoito, koulutoimi ja vanhustenhuolto. Korsnäsin kunta tarjoaa hyviä peruspalveluja ja viihtyisää asuinympäristöä. Kunnassa on käytettävissä sosiaalipalveluja ja ihmisten välillä valitsee vahva solidariteetti. Kunnassa on vahvat sosiaaliset verkostot, jotka tuovat turvallisuutta ja pitkää elinikää. Puhdas luonto ja ainutlaatuinen saaristo ovat kunnan vahvuus.

Korsnäsin kunta mainitaan usein kuntana, jossa on paljon yrityksiä. Tällä hetkellä kunnassa on n. 360 aktiivista yritystä: turkistarhaajia, maanviljelijöitä ja vihannesviljelijöitä sekä useita palvelu- ja tuotantoyrityksiä. Lähes 50 prosenttia työikäisestä väestöstä luo tai on siten luonut oman työpaikkansa.

Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirjasta kokouksesta 22.5.2024

Länsirannikon valvontalautakunnan kokouspöytäkirja 22.5.2024 julkaistaan yleisesti nähtäville keskiviikkona 29.5.2024 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla. Pöytäkirjan pääset lukemaan tämän linkin kautta.

EU-vaalien ennakkoäänestys 29.5-4.6.2024

  Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaika on tätä lyhyempi. Vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Kuulutus: Esityslista kunnanvaltuuston kokoukseen 27.5.2024

Korsnäsin kunnanvaltuusto kokoustaa kunnantalon valtuustosalissa Korsnäsissä maanantaina 27.05.2024 kl. 18:30. Esityslista on nyt julkaistu kunnan kotisivuilla, esityslistat ja pöytäkirjat-otsikon alta. Esityslistan pääset myös lukemaan tämän linkin kautta.

Kuulutus, Ajankohtainen kaavoitus: Korsbäckin tuulivoimaosayleiskaava

Korsnäsin kunta ilmoittaa yleiskaavahankkeen aloittamisesta (MRL 63 §). Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaava-asian valmistelusta. Seuraavan kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville: Korsbäckin tuulivoimaosayleiskaava

Ilmoitus kuulutuksesta: YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Korsbäckin tuulivoimahanke, Korsnäs ja Maalahti

Ilmoitus EPOELY/491/202421.5.2024ILMOITUS KUULUTUKSESTAKorsbäckin tuulivoimahanke, Korsnäs ja Maalahti.

Kuulutus: Europarlamenttivaalit 2024

KORSNÄS Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9-20. Korsnäsin kunnan äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

Kuulutus: Bräckskäretin asemakaava

Korsnäsin kunnanvaltuusto on 29.1.2024 hyväksynyt Bräckskäretin asemakaavan. Päätös on astunut laillisesti voimaan. Asemakaava tulee voimaan kun päätös on kuulutettu.   Korsnäs 4. huhtikuuta 2024 Kunnanhallitus

Kuulutus: Korsnäsin merituulivoimapuiston osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kunnanhallitus ilmoittaa yleiskaavoituksen aloittamisesta (MRL § 63). Kaava-asioiden valmistelussa annetaan asianosaisille mahdollisuus esittää mielipiteitä. Osallistumis- ja arviointiohjelma (OAS) asetetaan nähtäville Kunnantalolla ja kunnan kotisivulla www.korsnas.fi 4.4-24.5.2024 välisenä aikana. Asianosaisille annetaan mahdollisuus esittää näkemyksensä kaava-asian valmistelusta Korsnäsin kunnan teknisellä osastolla, Silverbergintie 21, 66200 Korsnäs tai sähköpostitse info@korsnas.fi viimeistään 24.5.2024.

Ilmoitus kuulutuksesta: Tulvariskit

Kuulutus on nähtävillä 15.3.–17.6.2024 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa  

Hiihtolomaohjelma 2024

Vuoden hiihtolomaohjelma löytyy täältä: Sportlov2024

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa kuulutuksesta

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueelle (Kannus, Lestijärvi ja Toholampi) ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (Alajärvi, Lestijärvi, Perho ja…

Kunnankanslia muuttaa! Meillä on uusi osoite 11.4.2023 lähtien.

Kunnankanslia muuttaa! Meillä on uusi osoite 11.4.2023 lähtien ja pidämme kanslian suljettuna muuttoa varten 3-6.4.2023.    

gruvleden
Ilmoitus: Korsnäsin vanhalla kaivoksella alkaa keväällä ympäristötarkkailu – näytteitä myös yksityisiltä kiinteistöiltä ojien varsilta

Korsnäsin vanhalla kaivoksella alkaa keväällä ympäristötarkkailu – näytteitä myös yksityisiltä kiinteistöiltä ojien varsilta Korsnäsin vanhalla lyijykaivoksella käynnistetään keväällä 2022 näytteenotto, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa alueen ympäristön tilasta. Seuranta on osa KAJAK-hanketta, jossa selvitetään suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskejä.

VASEK ilmoittaa: Yritysneuvonta verkossa tai kasvokkain – toimistolla, yrityksessä tai kunnantalolla

Vaasan seudun kuntien omistaman VASEKin yhtenä päätehtävänä on tarjota yritysneuvontaa seudun yrityksille. Uusyrityskeskus Startia puolestaan palvelee yrittäjyyttä suunnittelevia yrityksen perustamisen alkuvaiheissa. VASEKin ja Startian yritysneuvojilta saa siis apua, tukea ja neuvontaa kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa ja yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Palvelu on aina maksutonta ja luottamuksellista.

VASEK ilmoittaa uudistetusta tontti- ja toimitilarekisteristä

Kattava Vaasan seudun tontti- ja toimitilarekisteri on yrittäjän etu Vaasan seudun toimitilarekisteri www.vaasanseuduntoimitilat.fi on sivusto, joka välittää tietoa Vaasan seudulla (Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia) vapaana olevista toimitiloista ja tarjolla olevista yritystonteista. Kiinteistökehittäjät voivat esitellä sivustolla myös markkinointivaiheessa olevia uusia toimitilakohteitaan.