Luvista ja ilmoituksista yleisesti

Rakentamiseen tai rakennustoimenpiteiden suorittamiseen tarvitaan lupa. Erityyppiset lupakäytännöt tulevat sovellettaviksi riippuen laajuudesta ja hankkeen laadusta.

Rakentamista säätelevät mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus sekä ympäristöministeriön määräykset.

Valvontalautakunta tai rakennustarkastaja hoitaa lupamenettelyn kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Halutessasi lisää tietoa käytännöistä, jotka koskevat lupa- tai ilmoitusmenettelyä niin valitse “päämenyyn”  kohta Rakennusluvat & luvat

 • Rakennuslupa

  Uusiin hankkeisiin ja suurempiin muutoksiin on haettava rakennuslupa.

 • Toimenpidelupa & -ilmoitus

  Pienemmille muutostöille ja pienemmille rakennuksille on haettava toimenpidelupa tai tehtävä toimenpideilmoitus.

 • Purkulupa & -ilmoitus

  Rakennusta purettaessa on aina jätettävä purkulupahakemus tai purkuilmoitus.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomainen, joka hoitaa neuvontaa, lupaharkintaa ja rakennushankkeiden seurantaa. Rakennusvalvonnan piiriin kuuluu myös katselmukset, tarkastukset rakennuspaikoilla sekä valvonta kunnassa, että voimassaolevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan.

Rakennusvalvonta tekee yhteistyötä ympäristötarkastajan kanssa ympäristökysymyksissä, esimerkiksi mitä tulee rantaviivalla tapahtuviin rakennustoimenpiteisiin ja kajoamisiin tai omien jäteveden puhdistusjärjestelmien rakentamiseen.

Rakennusvalvonta perii sovittujen taulukoiden mukaiset maksut.

 • Maksut

  Päämenyyn kohdasta Maksut löydät valvonta- ja tarkistustoimenpiteille määrätyt maksut.

Luvaton rakentaminen, nk. pimeä rakentaminen

Rakentaminen tai purkaminen ilman lupaa on laitonta. Rakentaminen ilman lupaa voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että voit joutua purkamaan tehdyn työn tai saat muunlaisen rangaistuksen.

Rikot siis lakia, jos teet ilman lupaa luvanvaraisen rakennustoimenpiteen tai muutat rakennuksen käyttöä. Rakennuksen purkaminen ilman lupaa voi myös olla laitonta, erityisesti silloin, jos rakennus on suojeltu tai kuuluu jollain tapaa suojeltuun alueeseen. Jos olet epävarma siitä vaatiiko hankkeesi rakennusluvan tai purkuluvan, ota yhteyttä rakennustarkastajaan ja tiedustele asiaa.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Höstman Björn

sij. rakennustarkastaja

S-posti: bjorn.hostman(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 5257 527