Molpe vatten Ab:n toiminta-alue

Alunperin yhtiön toiminta-alue käsitti Moikipään kylän. Vuonna 1969 aluetta laajennettiin Korsbäckiin  ym. kyläyhteisöihin. Vuonna 2003 rakennettiin vesijohto Bredskäriin ja siten toiminta-alue laajeni niin, että myös kylän kaikki rannat on varustettu vesijohdolla, Korsnäsin vesipalvelulaitoksen toiminta-alueen rajalta ja Maalahden kunnan toiminta-alueen rajalta, Petolahdessa.

Yllä mainittujen alueiden viemärijohdot ovat Korsnäsin kunnan hoidossa ja liitettyinä jätevedenpuhdistuslaitokseen.

Kontakt:

Sam Björkholm
tel. 044-3321399
e-post: sam@bjorkholm.fi
www.molpevatten.fi