Koulukuljetukset

Koulukuljetukset 1.8.2015 lähtien

Kunta järjestää koulukuljetuksen oppilaan lähikouluun. Jos oppilas käy muuta koulua kuin lähikoulua, tämä oppilas ei saa ilmaista koulukuljetusta.

Koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat ovat:

  • Esikoululapset, jos koulumatkan pituus ylittää 3 km tai Koululiidun mukainen pisteraja ylittää 180
  • 1-2 -vuosiluokkien oppilaat,jos koulumatkan pituus ylittää 3 km tai Koululiidun mukainen pisteraja ylittää 199
  • 3-4 –vuosiluokkien oppilaat, jos koulumatkan pituus ylittää 4 km tai Koululiidun mukainen pisteraja ylittää 215
  • 5-9 –vuosiluokkien oppilaat, jos koulumatkan pituus ylittää 5 km tai Koululiidun mukainen pisteraja ylittää 240

Vaarallinen tie

Jos tieosuuden katsotaan olevan vaarallinen 1-2  -vuosiluokkien oppilaille, voivat oppilaat, joiden koulumatka on lyhyempi,  saada kuljetuksen. Vaarallisia teitä ovat Maalahdentie edellyttäen,  että oppilas ei voi ylittää tietä suojatietä pitkin, ja Rantatie,jos oppilas ei voi ylittää tietä tunnelin kautta.

Mistä oppilaat noudetaan

1-2 –vuosiluokkien oppilaiden pitää itse päästä korkeintaan 1,5 km:n etäisyydellä olevalle isommalle tielle. Vuosiluokkien 3-9 oppilaiden pitää päästä korkeintaan 3 km:n etäisyydellä olevalle isommalle tielle.

Ota yhteyttä sivistyskansliaan, puh. 050 595 8829, jos sinulla on kysyttävää koulukyydeistä.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Moliis Camilla

Sivistysjohtaja

S-posti: camilla.moliis(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 595 8829