Lomakkeet

Pyyntö tietojen tarkastamisesta tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Pyynnön jättäneen henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovuttaa henkilö, jonka asiasta päättänyt henkilö on nimennyt tehtävään.

Vaatimus tietojen korjaamisesta tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnössä on eriteltävä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaukset tehdään viipymättä.

Rekisteriselosteet

Korsnäsin kunta ja yleishallinnon rekisteri

Allmänna förvaltningens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Registerförteckning för bindningar

Datum för uppgörande: 25.9.2017/ 13.10.2017

Tekninen Virasto

Tekniska verkets registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 06.06.2018

Tillsynsnämndens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 25.05.2018

Sivistystoimi

Korsnäs skolas registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 09.11.2018

Molpe skolas registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 09.11.2018

Taklax skolas registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 09.11.2018

Småbarnspedagogikens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Kirjasto- vapaa-aika ja liikunta

Kommunbibliotekets registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Fritids- och idrottssektionens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 09.11.2018

Sosiaalitoimi ja vanhustenhuolto

Socialväsendets registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 25.05.2018

Lärknäs och Annahemmets registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Hemvårdsverksamhetens registerförteckning

Datum för uppgörande: 25.05.2018 / uppdaterat 02.08.2019

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Söderholm Minna

Kirjanpitäjä/kanslisti, Tietosuojavastaava

S-posti: minna.soderholm(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6-3479 121