Länsirannikon ympäristöyksikkö

Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympöristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto, jotka tarjoavat kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuolto toimii Länsirannikon valvontalautakunnan alaisuudessa. Mustasaaren, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Kaskisten ja Närpiön kunnat ovat mukana yhteistoiminnassa ja toiminta tapahtuu Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston alaisuudessa.

Länsirannikon ympöristöyksikkö toimii lupa- ja valvontaviranomaisena ja sen työn tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, tarkastukset, neuvonta, tiedottaminen ja näytteenotto.

Lisää tietoa saat Länsirannikon ympäristöyksikön sivuilta.