Purkaminen ja purkuilmoitus

Jos rakennus puretaan on aina haettava purkulupaa tai tehtävä purkuilmoitus.

Lupahakemus rakennuksen purkamisesta tarvitaan jos rakennus:

-on asemakaava-alueella

– on suojeltu

– on osa suojeltua miljöötä, tai kulttuuriperintöä tai maisemakuvaa ajatellen arvokas

Muissa tapauksissa purkuilmoitus voidaan tehdä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Jos rakennus on suojeltu ja pitää säilyttää sen ympäristö- ja kulttuuriperintöarvoa ajatellen, voidaan tarvita tarkka tutkimus rakennuksen kunnosta ja selvitys sen mahdollisesta säilyttämisestä tai purkamisesta.

Purkulupaan/-ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat

1. Hakemuslomake
2. Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta *
3. Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta *
4. Sijaintikaava tai kartta rakennuksen sijainnista *
5. Valokuva tai vastaava kuvaus hankkeesta *

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
2 kpl.
2 kpl.

* Lisätietoa asiakirjoista

2* Selvitys siitä, että hakija omistaa rakennuspaikan tai on sen haltija, voi olla esimerkiksi kopio lainhuudatuksesta, vuokrasopimus tai kauppakirja

3* Voimassa olevasta kaavasta sekä sen määräyksistä on saatavissa kopio rakennustarkastuksesta tai muulta henkilöltä teknisellä osastolla.

4* Sijaintikaava sopivassa skaalassa tai kartta, johon on selvästi merkitty, mikä rakennus on tarkoitus purkaa.

5* Valokuva/valokuvia rakennuksesta

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Stenbäck Ronny

Rakennustarkastaja

S-posti: ronny.stenback(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 5387 777