Korsnäsin merituulivoimapuiston osayleiskaava

Metsähallituksen ja Vattenfallin suunnittelema merituulivoimapuisto sijoittuu Pohjanlahdelle noin 15 kilometrin etäisyydelle rannikosta Korsnäsin kuntakeskuksen suuntaan. Merituulivoimapuisto koostuu enintään 150 meriperustuksille asennettavasta tuulivoimalasta, joiden maksimikorkeus on noin 350 metriä ja yksikköteho enintään 25 MW. Merituulivoimapuiston alue on suuruudeltaan noin 274 km2.

Sähkönsiirto tuulivoimaloiden välillä tullaan toteuttamaan merenpohjaan asennettavilla merikaapeleilla. Korsnäsin merituulipuiston voimaloiden välisen etäisyyden arvioidaan olevan 1–2 km. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä ja sijainti tarkentuvat suunnittelun ja vaikutusten arviointien edetessä.

Merituulivoimapuisto liitetään olemassa olevaan sähköverkkoon mantereella. Rantautumispisteen läheisyyteen rakennetaan sähköasema, josta sähkö siirretään ilmajohtoja pitkin joko pohjoiseen Mustasaaren Tuovilan ja/tai etelään Kristiinankaupungin Åbackin sähköasemalle. Mantereen sähkönsiirrosta tehdään erillinen YVA-menettely.

Osallistumis- ja arviointiohjelma (OAS) asetetaan nähtäville Kunnantalolla ja kunnan kotisivulla https://www.korsnas.fi/korsnasin-merituulivoimapuisto/?lang=fi 4.4-24.5.2024 välisenä aikana.

Asianosaisille annetaan mahdollisuus esittää näkemyksensä kaava-asian valmistelusta Korsnäsin kunnan teknisellä osastolla, Silverbergintie 21, 66200 Korsnäs tai sähköpostitse info@korsnas.fi viimeistään 24.5.2024.

Koska yhtäaikaisesti on meneillään kaksi menettelyä kunnan asettaessa nähtäville Korsnäsin merituulivoimahankkeen OASin ja ELY-keskuksen asettaessa nähtäville ympäristövaikutusten arviointiohjelmat, pidetään menettelyistä yhteinen yleisötilaisuus.

Korsnäsin merituulivoimapuiston ja sähkönsiirron OAS- ja YVA-ohjelmia koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 17.30–20.00 Korsnäsgården -seurantalolla, Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Metsähallitus järjestävät mahdollisuuden seurata yleisötilaisuutta myös TEAK:n HTC-salissa, Rasintie 1A, 64700 Teuva. Kahvitus alkaen klo 17 sekä Korsnäsin että Teuvan tilaisuuksissa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Linkki yleisötilaisuuteen toimitetaan ennen tilaisuutta verkkosivuille www.ymparisto.fi/korsnas-merituulivoima-YVA

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kommunstyrelsens beslut 25.3.2024 § 79

Kuulutus

Yhteystiedot
Båssar Christina

Kunnanjohtaja

S-posti: christina.bassar(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)46 9229 495

Granås Ulf

Tekninen päällikkö

S-posti: ulf.granas(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056