Kunnan organisaatio

Valtuusto valitsee lautakuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin lautakunnan jäsenistä.

Joka jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen paitsi keskusvaalilautakunnassa, jossa varajäsenet astuvat toimeen vuorojärjestyksessä.

  • Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä
  • Sivistyslautakunta, 7 jäsentä
  • Perusturvalautakunta, 7 jäsentä
  • Tekninen lautakunta, 7 jäsentä
  • Valvontalautakunta, 7 jäsentä
  • Sivistyslautakunnalla on kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto, jossa on 5 jäsentä.
  • Teknisellä lautakunnalla on tiejaosto, jossa on 3 jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava teknisen lautakunnan jäseniä.

Kunnan johtamisjärjestelmä

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon ja valtuuston muihin päätöksiin.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätäntävaltaa ja jakaa päätäntävaltaa hallintosäännösten määräyksillä. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä päätösten laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kuntatoimen koordinoinnista, omistajaohjauksesta ja kunnan henkilöstöpolitiikasta sekä huolehtii lisäksi kunnan sisäisestä tarkastuksesta ja riskienhallinnasta.

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen alaisuudessa,  johtaa kunnan hallintoa, kunnan taloudenpitoa sekä kunnan muuta

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Ribacka Camilla

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

S-posti: camilla.ribacka(at)gmail.com
Puh: +358 (0)50 3731 167

Kronqvist Anna-Lena

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

S-posti: annalena.kronqvist(at)icloud.com
Puh: +358 (0)40 756 5597

Båssar Christina

Kunnanjohtaja

S-posti: christina.bassar(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)46 9229 495