Kommunstyrelsen

Ordinarie

Personlig ersättare

  • Holmblad Lars-Erik, ersättare, SFP
  • Granlund Emma, ersättare, SFP
  • Björkqvist Nicklas, ersättare, SFP
  • Vesterback Tommy, ersättare, SFP
  • Gullblom Mona, ersättare, SFP
  • Wester-Bergman Katarina, ersättare, SFP
  • Mitts-Björkholm Sofia, ersättare, SFP

Kd Christina Båssar föredragande och sekreterare

Relaterad information och material
Bernas Sven-Erik

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: svenerik.bernas(at)gmail.com
GSM: +358 (0)500 268 741

Båssar Christina

Kommundirektör

E-post: christina.bassar(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)46 9229 495