I Korsnäs finns det goda möjligheter att idka friluftsliv. Närheten till skogen och havet ger dig möjlighet att vistas i naturen.

Det finns en vandringsled som sträcker sig mellan Waterloo och Lisasgrynnan. Leden är 3 666 m i en riktning.

Simstränder i Korsnäs kommun finns i Molpe och Harrström.

Kommunen har också olika idrottsanläggningar i Korsnäs kby, Harrström, Taklax, Bjurbäck och Molpe och Korsbäck.

Idrott

Korsnäs kby

 • Centralidrottsplan med servicehus och tennisplan
 • Ishockeyrink som fungerar som tennisplan på sommaren
 • Ridbana, västkustryttarna – www.vkr.fi

Molpe

 • Simstrand vid restaurang Strand-Mölle
 • Bastu vid molpe simstrand
 • Ishockeyrink

Harrström

 • Simstrand med kiosk och bastu
 • Ishockeyrink

Korsbäck / Bjurbäck / Taklax

 • Ishockeyrinkar

Waterloo-fritidsområde

 • Viltmåls-, jakt-, lerduvs- och skidskytte.
 • Längdskidåkning på 2,5 km:s el-ljusspår samt ett nytt servicehus med serveringsutrymme (som även kan användas för luftvapenskytte)
 • Omklädningsutrymmen med bastu. Startplats för vandringsleden.