Undantagslov och planeringsbehov

Om du vid byggande avviker från detaljplanen, generalplanen eller byggnadsordningen ska du innan bygglov behandlas ansöka om undantagslov. Ifall du vill bygga utanför ett detaljplaneområde kan det behövas ett avgörande som gäller planeringsbehov.

Ett undantagsbeslut eller ett avgörande som gäller planeringsbehov berättigar ännu inte till byggande. I Beslutet bestäms alltid en tid inom vilken bygglov kan ansökas.

Undantagslov

Ett undantag förutsätter särskilda skäl. Undantag kan sökas från bestämmelser, föreskrifter och begränsningar som gäller byggande samt från förbud såsom byggförbud.

Det är alltid kommunstyrelsen som fattar beslut om undantagslov.

Planeringsbehov

I avgörande som gäller planeringsbehov övervägs förutsättningarna för beviljande av bygglov utanför detaljplanen på områden som på grund av bosättningstätheten eller en bestämmelse i generalplanen eller byggnadsordningen utgör område som är i behov av planering.

Tekniska nämnden fattar beslut om avgöranden som gäller planeringsbehov.

Relaterad information och material
Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056

Stenbäck Ronny

Byggnadsinspektör

E-post: ronny.stenback(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5387 777