Vägbelysning

Korsnäs kommun äger och ansvarar för all vägbelysning i kommunen. Vägbelysningen längs gator och vägar är utbyggd till en omfattning av
ca 1150 ljuspunkter. Utbyggnad av vägbelysning sker via separata beslut.

Kontroll och underhåll

Kommunen underhåller vägbelysningen. Årligen i samband med tändningen görs en ordentlig genomgång av vägbelysningen och eventuella reparationer och byten av ljuskällor utförs. Under december månad utförs en inspektion och nödvändig service av samtliga ljuspunkter. Åtgärder av allvarligare fel och byten av lampor vid exempelvis korsningar utförs så fort som möjligt. Observera att belysningen kan vara tänd dagtid vid servicearbeten.

Belysningstider

Vägbelysningen tänds 1.9 och släcks vid inträdet till sommartid.
Dygnstider från och med 1.12.2022 enligt följande:

Strandvägen:

Måndag-torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

6:45  –  22:15
6:45  –  23:15
8:00  –  23:15
8:00  –  22:15

Övriga vägar:

Måndag-torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

7:30  –  21:30
7:30  –  23:00
endast kvällstid till 23:00
endast kvällstid till 21:30

Observera att Helenelunds vägbelysning följer Närpes stads tänd- och släcktider.

Problem med vägbelysningen?

Vänligen informera tekniska kansliet om avvikande belysningstider, söndriga lampor och andra problem med vägbelysningen.

Byggnadsplanevägar

Tekniska avdelningen handhar underhållet av ca 7,5 kilometer gata och byggnadsplanevägar.

Vägarnas underhåll består sommartid av:

  • Grusning
  • Sladdning
  • Hyvling
  • Dammbindning
  • Röjning av växtlighet
  • Beläggningsunderhåll

Vägarnas underhåll består vintertid av:

  • Kantmarkering
  • Snöröjning
  • Halkbekämpning

Vid eventuella problem eller vid fara för
trafiksäkerheten kontakta tekniska kansliet.

Statens vägar

NTM-centralen svarar för underhållet av de statliga vägarna samt lättrafikleder. Följande statliga vägar finns inom Korsnäs kommun:

Strandvägen
Sjövägen
Kolebackvägen
Råbackavägen
Korsbäckvägen
Bjurbäckvägen
Strandmossavägen
Gamla Strandvägen
Tuvängsvägen (del)
Frönäsvägen (del)

Trafikens kundservice och vägtrafikantlinjen

Respons angående statliga vägar kan ges på Trafikledsverkets webbsida. En anmälan som gäller skicket på eller underhållet av en väg kan göras elektroniskt på webbplatsen palauteväylä .

Akuta problem och problem som tydligt äventyrar trafiksäkerheten anmäls genom att ringa vägtrafikantlinjen på numret 0200 2100 (24 h/dygn). Exempel på sådana problem kan vara vatten på vägen, träd eller annat som fallit på vägen, sådant som hindrar att vägen används normalt.

Kontaktuppgifter
Granås Ulf

Teknisk chef

E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056

Råholm Susanna

Fastighetsingenjör

E-post: susanna.raholm(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 129 | +358 (0)50 5506 267 måndag-tisdag