Östebottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde är en samkommun för tretton kommuner i Österbotten. Samkommunen ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i området.

https://osterbottensvalfard.fi/sa-har-fungerar-vi/

 

Från och med 1.1.2023 överförs verksamheten till det självstyrande Österbottens välfärdsområde.

Samkommunen utgörs av följande kommuner Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

 

Vasa centralsjukhus

Växel: 06 218 1111
Hälso- och sjukvårdens jour: 116 117
Social- och krisjour: 06 218 9555
Kundservicecentralen: 06 218 9000
Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning: 06 218 9100
Allmänt nödnummer: 112