Östebottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde är en samkommun för tretton kommuner i Österbotten. Samkommunen ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i området.

https://osterbottensvalfard.fi/sa-har-fungerar-vi/

 

Från och med 1.1.2023 överförs verksamheten till det självstyrande Österbottens välfärdsområde.

Samkommunen utgörs av följande kommuner Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

 

https://osterbottensvalfard.fi/om-oss/kontaktuppgifter/servicenummer/