Allmänt om Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för befolkningen i det egna distriktet som består av tvåspråkiga, svenskspråkiga och finskspråkiga kommuner belägna i Österbottens kustregion.

Distriktet som sträcker sig från Larsmo kommun i norr till Kristinestad i söder befolkas av 169 728 invånare av vilka 51 % har svenska som modersmål, knappa 45 % finska som modersmål och cirka 4 % har något annat modersmål.

I sin nuvarande form har samkommunen, som upprätthålls av 13 medlemskommuner, fungerat sedan år 1991.

Administrativt upprätthåller sjukvårdsdistriktet ett sjukhus, nämligen Vasa centralsjukhus, som bedriver verksamhet i Kristinestad och Vasa. Sjukhuset erbjuder tjänster inom ett stort antal specialiteter som assisteras av många olika serviceenheter.

Hörnstenarna i sjukvårdsdistriktets verksamhet är specialkunnande och samarbete.

Ägarkommuner och hälsovårdscentraler

Samarbetsområdena är fyra stycken och räknat från norr utgör kommunerna i Jakobstadsregionen (Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby) ett samarbetsområde. Följande samarbetsområde är K2 (Vörå och Korsholm) och i mitten utgör Vasa och Laihela ett samarbetsområde. I söder utgör K5 (Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad) ett samarbetsområde.

Hälsovårdscentralerna i distriktet:

  • Kaskö hälsovårdscentral
  • Korsholm hälsovårdscentral
  • Kristinestads vård- och omsorgscentral
  • Malax – Korsnäs hälsovårdscentral
  • Jakobstad social- och hälsovårdsverket
  • Nykarleby hälsovårdscentral
  • Närpes hälsovårdscentral
  • Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral
  • Vasa social- och hälsovårdsverk/Vasa hälsovårdscentraler samt Laihela hälsostation

Vasa centralsjukhus

Telefonväxel till sjukhuset: +358 (0)6 213 1111
Telefonrådgivning (Akuten): +358 (0)6 213 1001

Besökstider
Bäddavdelningarnas normala besökstid är dagligen kl. 14−15 och 18−19

Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Finland