Skolskjutsar

Kommunen erbjuder skolskjuts till elevens närskola.

Om en elev går i en annan skola än närskolan får denna elev inte gratis skolskjuts.

Elever som har rätt till skolskjuts

åk 1-3, om skolvägens längd överstiger 3 km

åk 4-6, om skolvägens längd överstiger 4 km

åk 7-9, om skolvägens längd överstiger 5 km

 

Varifrån hämtas elever

Elever i åk 1-2 bör själva ta sig till större väg  högst 1,5 km

Elever i åk 3-9 bör själva ta sig till större väg högst 3 km

 

Ta kontakt med bildningskansliet om du har frågor gällande skolskjutsarna.

Byråsekreterare Mona-Lisa Ek tel. 040 650 7979

Bildningsdirektör Agneta Martina 050 462 6099

Relaterad information och material
Gulin Johan

Bildningschef

E-post: johan.gulin(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5958 829