Skolskjutsar

Kommunen erbjuder skolskjuts till elevens närskola.

Om en elev går i en annan skola än närskolan får denna elev inte gratis skolskjuts.

Elever som har rätt till skolskjuts

åk 1-3, om skolvägens längd överstiger 3 km

åk 4-6, om skolvägens längd överstiger 4 km

åk 7-9, om skolvägens längd överstiger 5 km

 

Varifrån hämtas elever

Elever i åk 1-2 bör själva ta sig till större väg  högst 1,5 km

Elever i åk 3-9 bör själva ta sig till större väg högst 3 km

 

Om du har frågor gällande skolskjutsarna kontakta:

Rektor, Korsnäs skola: +358 (0)40 581 7796

Rektor, Molpe skola: +358 (0) 50 574 3384

Rektor, Taklax skola: +358 (0)50 4778 799

Relaterad information och material
Moliis Camilla

Bildningschef

E-post: camilla.moliis(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5958 829