Skolhälsovården

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att befrämja hälsan genom att följa upp elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling. Syftet med skolhälsovården är att främja elevens hälsa samt stödja en sund uppväxt och utveckling tillsammans med eleven, föräldrar/vårdnadshavare, lärare och annan personal. Skolhälsovården vill också hjälpa till med att främja hälsan, välmåendet och tryggheten för att alla ska trivas i skolan.

Enligt den nya förordningen så träffar eleven skolhälsovårdaren årligen.
Vid hälsoundersökningen diskuteras bland annat elevens skolgång, kamrater, fritid, kost-, motions-, tv-, dator-, spel- och sovvanor.

Årligen tas längd och vikt, hållning och pubertetsutvecklingen följs med. En förälder är alltid välkommen med.

De omfattande hälsoundersökningarna sker i åk 1 och 5. Då träffar eleven både skolhälsovårdaren och läkaren.

Vid dessa hälsoundersökningar kontrolleras dessutom synen, hörseln blodtrycket och hb (åk 5).

Skolhälsovårdaren står bland annat till tjänst med:

 • hälsoupplysning anpassad till elevens ålder
 • vaccinationer (ring före i såfall)
 • syn- och hörselkontroll
 • uppföljning av elevens tillväxt och hållning (extra kontroller)
 • matintyg vid allergier eller andra överkänsligheter
 • Hb kontroller
 • förbandsbyten, stygnborttagning etc.
 • ”att finnas till”, att lyssna till eleven samt att kunna stötta och hjälpa då problem dyker upp
 • skolhälsovården finns med i skolornas elevvårdsgrupper.

Har du som vårdnadshavare frågor gällande ditt barns hälsa, tillväxt eller utveckling går det bra att kontakta skolhälsovårdaren. Ibland känns det lättare om man får diskutera sina tankar och funderingar med någon utomstående.

Hälsoträffar enligt årskurs

 • Åk 1 och åk 5 hälsovårdar- och läkarundersökning.

Hälsovårdarbesök

 • synundersökning: närsyn, fjärrsyn (ej åk 5)
 • hörsel med audiometer
 • längd och vikt
 • hållning, rygg och fötter
 • bedömning av pubertetsutveckling
 • blodtryck
 • hälsoupplysning
 • enkät ges på förhand och tas med till hälsoträffen hos skolhälsovårdaren.

Vårdnadshavare och eleven fyller i  enkäten tillsammans.

 • genomgång av frågeformuläret
 • det är viktigt att vårdnadshavaren är med vid undersökningen (åk1).

Läkarbesök

 • Allmän hälsoundersökning

Åk 3 och 4

 • hälsovårdarkontroll
 • vikt och längd
 • hållning, rygg och fötter
 • bedömning av pubertetsutveckling
 • vid hälsoundersökningen diskuteras bland annat elevens skolgång, kamrater, fritid,
 • kost-, motions-, tv-, dator-, spel- och sovvanor
 • vid behov uppföljning av syn, hörsel, hb, blodtryck eller dylikt
 • en förälder är alltid välkommen med (ring i så fall när det blir aktuellt)
 • övriga vid behov.
Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Finland