Molpe badstrand

Adress:
Sjövägen 271, 66210 MOLPE

Exakt position:
N 62°  51,904′
E 021° 14.587′
(Koordinatsystem: WGS84)

Information om badstranden:

 • Sandstrand
 • Badbrygga, trampoliner och hopptorn
 • Omklädningsrum, duschar och WC:er
 • Lekredskap

Intill badstranden:

 • Restaurang
 • Glasskiosk
 • Kajak- & SUP-uthyrning
 • Strandbastu
 • Danspaviljong

Harrström badstrand

Adress:
Salterivägen, 66290 HARRSTRÖM

Exakt position:
N 62° 43.882′
E 021° 10.554′
(Koordinatsystem: WGS84)

Information om badstranden:

 • Sandstrand
 • Badbryggor
 • Omklädningsrum, duschar och WC:er

Intill badstranden:

 • Sommarkiosk
 • Camping
 • Grillhus
 • Bastu

I kommunen finns två badstränder (EU-badstränder), en i Molpe och en i Harrström. Bägge badstränder upprätthålls av kommunen. Vid kommunens allmänna badstränder inleds badperioden den 15.6 och upphör den 31.8 i enlighet med gällande lagstiftning.

Västkustens miljöenhet handhar vattenprovtagningen under badperioden. Årligen tas fyra stycken vattenprov. Provtagningsdagarna fördelas jämt över hela badsäsongen och så att intervallet mellan provtagningsdagarna inte överstiger en månad.

År 2022 är följande datum inplanerade för provtagning: 6.6, 27.6, 18.7 samt 8.8. Provtagning ska göras senast 4 kalenderdagar efter den planerade provtagningsdagen. Proven tas enligt särskild anvisning.

Uppgifter om badvattnets kvalitet och observationer av blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på Västkustens miljöenhets webbsida.

Då blågröna alger observeras vid stranden, sätts ett anslag upp som varnar för simning. Om vattnet är grönt av alger eller om det finns ett algtäcke på vattenytan, bör man inte bada i vattnet. Små barn och sällskapsdjur bör hållas på avstånd från stranden, så att de inte ska svälja vatten som kan innehålla blågröna alger. I synnerhet vid havsstränder kan algläget snabbt förändras, bl.a. beroende på vindarna.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ansvarar för myndighetsövervekningen av badstränder. Badstränderna är en konstumenttjänst och lyder därmed under konsumentsäkerhetslagen. För tjänsten har uppgjorts säkerhetsdokument.

Säkerhetsdokument för simstränder

Vid kommunens allmänna badstränder råder följande förbud:

 • Förtöjning eller landstigning med båt
 • Medförande av hund eller andra sällskapsdjur
 • Tobaksrökning

Besök vid stränderna och bruk av strändernas utrustning sker på eget ansvar. Skadegörelse och ofog vid badstränderna kan anmälas till kommunens tekniska avdelning.

Relaterad information och material
Råholm Susanna

Fastighetsingenjör

E-post: susanna.raholm(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 129 | +358 (0)50 5506 267 måndag-tisdag