Lärknäs effektiverat serviceboende (2020-2022)

Allmän information om projektet

Projektet omfattar rivning, nybyggnation, ändring och renovering av Lärknäs åldringshem.

Vid projektstartens är Lärknäs indelat i fem avdelningar, A-E. Avdelning A, C och D finns i de äldsta byggnadsdelarna från 1968 och 1989. De äldsta byggnadsdelarna rivs efter att en ny ersättande byggnad står klar. Byggnadsdelarna som inhyser avdelning B (byggd 2003) och delar av E (byggd 2009) kvarstår, ändras och renoveras samt ansluts till den nya tillbyggnaden.

Verksamheten fortgår i den befintliga byggnaden tills den nya byggnaden står klar.

Projektet kommer att utföras i två skeden.

  • Byggstart för skede 1 i början av september 2020.
  • Ibruktagning av skede 1 i oktober 2021
  • Byggstart för skede 2 i oktober 2021
  • Färdigställande av projektet juni 2022.

Lägesuppdatering för projektet

v. 38 2020

7.9.2020

30.6.2020

23.6.2020

25.5.2020

11.5.2020

Arbetena inleds på arbetsplatsen

Entreprenadavtal undertecknas

Kommunstyrelsens beslut om entreprenörer

Anbudstidens utgång

Entreprenadanbudsförfrågningar publicerade

Planering färdigställd

Planerare och konsulter

Arkitekt-/huvudplanering
Byggnadsplanering AK-Plan Ab

Konstruktionsplanering
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

VVSA-/Sprinkler-planering
VisioPlan Pohjanmaa Oy

El-planering
Smartplan Ab

Köksplanering
Design Lime Oy

Fuktsakkunnig
Ab SanCon Finland Oy

Övervakare
Kim Svarvar

Entreprenörer och leverantörer

Huvud-/byggnadsentreprenör
Oy Tom Knip Ab

El-entreprenör
Sähköpalvelu Walberg Vaasa Ab Oy

Rörentreprenör
Bravida Finland Oy

Ventilationsentreprenör
Bravida Finland Oy

Automationsentreprenör
Automation T&N Ab

Sprinklerentreprenör
Besase Oy

Köksmaskiner och utrustning
Electrolux Professional Oy

Uppdaterat 23.10.2020