Lärknäs effektiverat serviceboende (2020-2022)

Allmän information om projektet

Projektet omfattar rivning, nybyggnation, ändring och renovering av Lärknäs åldringshem.

Vid projektstartens är Lärknäs indelat i fem avdelningar, A-E. Avdelning A, C och D finns i de äldsta byggnadsdelarna från 1968 och 1989. De äldsta byggnadsdelarna rivs efter att en ny ersättande byggnad står klar. Byggnadsdelarna som inhyser avdelning B (byggd 2003) och delar av E (byggd 2009) kvarstår, ändras och renoveras samt ansluts till den nya tillbyggnaden.

Verksamheten fortgår i den befintliga byggnaden tills den nya byggnaden står klar.

Projektet kommer att utföras i två skeden.

  • Byggstart för skede 1 i början av september 2020.
  • Ibruktagning av skede 1 i oktober 2021
  • Byggstart för skede 2 i oktober 2021
  • Färdigställande av projektet juni 2022.

Planerare och konsulter

Arkitekt-/huvudplanering
Byggnadsplanering AK-Plan Ab

Konstruktionsplanering
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

VVSA-/Sprinkler-planering
VisioPlan Pohjanmaa Oy

El-planering
Smartplan Ab

Köksplanering
Design Lime Oy

Fuktsakkunnig
Ab SanCon Finland Oy

Övervakare
Kim Svarvar

Entreprenörer och leverantörer

Huvud-/byggnadsentreprenör
Oy Tom Knip Ab

El-entreprenör
Sähköpalvelu Walberg Vaasa Ab Oy

Rörentreprenör
Bravida Finland Oy

Ventilationsentreprenör
Bravida Finland Oy

Automationsentreprenör
Automation T&N Ab

Sprinklerentreprenör
Besase Oy

Köksmaskiner och utrustning
Electrolux Professional Oy

Uppdaterat 23.10.2020