Äldre- och handikapprådet i Korsnäs

Ordinarie

 • Haga Maggie, medlem
 • Häggblom Håkan, medlem
 • Lassas Per-Ole, medlem
 • Högnäs Siv, medlem
 • Sjöstrand Kerstin, medlem
 • Westerlund Marina, sekreterare

Ersättare

 • Vägar Marita
 • Ståhl Alef
 • Nyfors Britta A.
 • Foxell Boris
 • Mannfolk Christina

Äldrerådet har som uppgift att:

Följa med den äldre befolkningens behov och ta initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden och rekommendationer i äldreomsorgsfrågor.

Bevaka att viktiga frågor för den äldre befolkningen beaktas i alla organs verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till dessa organ.

Befrämja de äldres jämlika deltagande i olika verksamheter så som socialservice, hälsovård, kultur och fritid samt andra kommunala tjänster och grundservice.

Relaterad information och material
Westberg Carina

Socialchef

E-post: carina.westberg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 125
Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00

Westerlund Marina

Äldreomsorgsledare

E-post: marina.westerlund(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 552 9621