Äldre- och handikapprådet i Korsnäs

Ordinarie

 • Häggblom Håkan, ordförande
 • Vesterback Vivan, viceordförande
 • Hannus Janina, medlem
 • Högnäs Siv, medlem
 • Sjöstrand Kerstin, medlem
 • Westerlund Marina, sekreterare

Ersättare

 • Vägar Marita
 • Ståhl Alef
 • Lassas Per-Ole.
 • Foxell Boris
 • Mannfolk Christina

Äldrerådet har som uppgift att:

Följa med den äldre befolkningens behov och ta initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden och rekommendationer i äldreomsorgsfrågor.

Bevaka att viktiga frågor för den äldre befolkningen beaktas i alla organs verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till dessa organ.

Befrämja de äldres jämlika deltagande i olika verksamheter så som socialservice, hälsovård, kultur och fritid samt andra kommunala tjänster och grundservice.

Relaterad information och material
Westberg Carina

Socialarbetare

E-post: carina.sofia.westberg(at)ovph.fi
Tel: +358 (0)50 3865 626