Utkomstskydd

Grundläggande utkomststöd söks från FPA. Kommunens socialkansli kan enligt prövning bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Ansökan om utkomststöd

En person eller familj som är i behov av utkomststöd kontaktar t.f. socialarbetare, tel. +358 (0)6-3479 147 för att boka besökstid.

För att bedömning om rätten till utkomststöd skall kunna göras skall utredning över inkomster företas samt kvitton på betalda utgifter eller fakturor bifogas till ansökan. Därtill skall till det första besöket medtas följande;

  • hyresavtal och kvitto på den senaste betalda hyran, eller
  • uppgifter gällande bostadslån av vilket det framgår lånets ändamål, återstående
  • lånekapital samt ränta/månad
  • intyg över senast verkställda beskattning alternativt skatteförslag
  • betalningsanmälan över senaste inkomsten, ex utbetald dagpenning, studiestöd
  • övriga kvitton av vilka den sökandes ekonomiska situation framgår

Kvitton på utgifter som avser mat, tidning, television och hygienartiklar behöver ej företes eftersom man i beräkningen av utkomststöd räknar en grunddel per person som skall täcka dessa kostnader. Grunddelarna fastställs årligen av statsrådet.

Information

Ansök om grundläggande utkomststöd på nätet

ELLER

Fyll i blanketten för ansökan om utkomststöd, blanketten fås på FPA-byråerna, socialbyråerna och på nätet www.fpa.fi/blanketter.

Skicka din ansökan till adressen FPA, PB 30, 33056 FPA.

Skicka in socialbyråns senaste beslut om utkomststöd eller en kopia av det tillsammans med din ansökan.

Det står i ansökan vilka andra bilagor som behövs. Du kan också lämna in bilagorna via e-tjänsten!

Relaterad information och material
Westberg Carina

Socialchef

E-post: carina.westberg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 125
Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00

Tuure Lena-Maria

Socialarbetare

E-post: lena-maria.tuure(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 147
Telefontid: måndag-tisdag, torsdag 08.30 – 09.30