Småbarnspedagogiken i Korsnäs

Inom Korsnäs kommun erbjuds småbarnspedagogisk verksamhet på Harrström, Korsnäs och Molpe daghem. Morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarn och morgon-  och eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2 ordnas på eftis i Korsnäs och Molpe skola och på Harrström daghem.

Om barn i åk 3 behöver morgon- och eftermiddagsvård skall ansökan inlämnas till bildningsnämnden. Särskilda skäl bör föreligga för att man skall beviljas vården.

Kommunens speciallärare inom småbarnspedagogik finns till för de barn som behöver extra stöd och träning under tiden i dagvården.

Relaterad information och material
Kronstrand Alexandra

Vik. daghemsföreståndare

E-post: alexandra.kronstrand(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 501 5587

Kottebo daghem

Lillmaarsvägen 22, 66200 Korsnäs

E-post: kottebo(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 377 5816

Harrström daghem

Gamla Strandvägen 193, 66290

E-post: harrstromdaghem(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 527 6330
Tel: +358 (0)50 465 4022

Molpe daghem

Flatgrundsvägen 14, 66210 Molpe

E-post: tulavippan(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 406 6933 | +358 (0)50 591 3170