Landsbygdsförvaltningen

Närpes stad är ansvarskommun för landsbygdsförvaltningen i Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs och Malax.
Verksamhetspunkterna finns i Lappfjärd, Övermark, Korsnäs och Malax och våra uppgifter är bland annat att:

Lantbrukskansliernas kontaktuppgifter är följande:
Vår gemensamma e-post adress är lantbruk@narpes.fi och våra personliga e-post adresser är fornamn.efternamn@narpes.fi

Relaterad information och material
Bengsén Christina

Landsbygdssekreterare

E-post: christina.bengsen(at)narpes.fi
Tel: +358 (0)400 419 517