Avfallshantering

I Korsnäs sköts avfallshanteringen av Ab Stormossen Oy. Sorteringsguider, information om avfallshantering och dylikt hittar du på Stormossens hemsida.

Vasaregionens avfallsnämnd

Vasaregionens avfallsnämnd har hand om kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen samt andra utvecklings- och uppföljningsuppgifter inom avfallshanteringen. Avfallsnämnden beviljar undantag från avfallshanteringsföreskrifterna. En skriftlig ansökan eller anmälan ska göras via avfallsnämndens blanketter om du önskar förlänga tömningsintervallet av ditt avfallskärl eller är med i ett gemensamt avfallskärl.

Enligt avfallslagen (646/2011) skall en avfallsinnehavare ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom området. Fastighetsinnehavaren beställer tömningen av avfallskärlen av ett avfallstransportföretag som fastighetsinnehavaren själv väljer.

Ekopunkter och återvinningsstationer

Ekopunkter i Korsnäs
 • Helenelundvägen 59
  66290 HARRSTRÖM
 • Taklaxvägen 545
  66280 TAKLAX
 • Stormossvägen 62
  66280 TAKLAX
 • Korsbäckvägen 435
  66230 KORSBÄCK
Rinki-ekopunkter i Korsnäs
 • Sale, Industrivägen 3
  66200 KORSNÄS
 • Söderbyvägen 3
  66210 MOLPE
Korsnäs återvinningsstation
 • Degermoss skogsväg 166
  66200 KORSNÄS

Öppet måndagar 12-19