Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral

Hälsovård

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsnäs kommuninvånares hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi. Kommunvisa servicenummer.

 

 

Webbtjänster

  • Våra elektroniska tjänster samt information om all vår service finns på adressen osterbottensvalfard.fi.

Barn-, mödra- och preventivrådgivning

Barn-, mödra- och preventivrådgivning
Korsnäs Hälsogård
Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Mödra- och preventivrådgivning
telefontid måndag – fredag kl. 12.00 – 12.30
tel. +358 (0)50 464 1646

Barnrådgivning
telefontid måndag – fredag kl. 12.00 – 12.30
tel. +358 (0)50 464 1747