Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral

Hälsovård

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsnäs kommuninvånares hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi. Kommunvisa servicenummer.

 

 

 

Webbtjänster

  • Våra elektroniska tjänster samt information om all vår service finns på adressen osterbottensvalfard.fi.