Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax.

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.

Aktuellt

Med anledning av semestersäsongen önskar vi informera om följande:

Alla personer som inte har Malax eller Korsnäs som hemkommun eller som inte har bytt hälsovårdscentral till Malax-Korsnäs hälsovårdscentral hänvisas till “samjouren” vid Vasa centralsjukhus enligt den överenskommelse som gjordes då den bildades. Det behövs ingen remiss eller vårdhänvisning från Malax-Korsnäs hvc.

Endast i akuta fall, då det är fråga om livsfara eller att sjukdomen kraftigt kommer att förvärras under samma dag och bli livshotande, kan en patient med annan hemkommun få vård vid vår hälsocentral.

Bäst är att uppge sin hemkommun redan vid första telefonkontakten eller mötet i “luckan” så att man redan där kan hänvisas till rätt instans.

Med vänliga hälsningar,

Ledande läkare Lars Erik Malm
Biträdande överläkare Magdalena Ivars

Laboratorie- och röntgensvar

Laboratorie- och röntgensvar ges endast kl. 13 – 15 på telefon
tel. +358 (0)6 347 7613 eller +358 (0)6 347 7645

Jourmottagning för Malax- och Korsnäsbor vid Vasa Centralsjukhus
samjourens utrymmen, Sandviksgatan 2-4 Vasa
tel. +358 (0)6 213 1001 kl. 16 – 08 (vardagar, veckoslut och söckenhelger)

Tandläkarmottagning

Tandläkarmottagning/Korsnäs
Korsnäs hälsogård
telefontid vardagar kl. 10-12
tel. +358 (0)40 650 7994

Tandläkarmottagning/Malax
Hälsovårdscentralen
telefontid vardagar kl. 8-12
tel. +358 (0)6 347 7640
e-post: tanden(at)malax.fi

Fysikalien

Fysikalen/Malax
Hälsovårdscentralen
telefontid vardagar kl. 12.30 – 13
tel. +358 (0)6 347 7622 eller +358 (0)50 374 3919

Malax mottagning
måndag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 och fredag kl. 8.00 – 14.15

Korsnäs mottagning
måndag kl 8.00 – 16.00

Barn-, mödra- och preventivrådgivning

Barn-, mödra- och preventivrådgivning
Korsnäs Hälsogård
Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Mödra- och preventivrådgivning
telefontid måndag – fredag kl. 12.00 – 12.30
tel. +358 (0)50 464 1646

Barnrådgivning
telefontid måndag – fredag kl. 12.00 – 12.30
tel. +358 (0)50 464 1747

Recept

Vi ber patienterna att helst använda e-recept. E-recept kan du förnya via apoteken, via vårdbedömningen på eftermiddagar tel. +358 (0)6 347 7645 eller lämna in ett meddelande till Korsnäs hälsogård.

Vi behandlar ditt ärende inom 8 dagar, så lämna in din förnyelsebegäran i god tid före medicinen tar slut.

Recept som inlämnas till Korsnäs hälsogård vardagar före kl. 10 får avhämtas läkardagar efter kl. 13. Recept som inlämnas efter kl. 13 läkardagar kan avhämtas följande läkardag efter kl. 13.

Kom ihåg att

  • beställa tid till läkarnas telefontider
  • avboka tid vid förhinder. För icke annullerat besök debiteras 50,80 euro för 15 år fyllda.
  • fråga provsvar på överenskommen tid kl. 13–15
  • lämna in recepten i god tid före förnyande

Resurser

Korsnäs hälsogård
Vardagar kl. 8–9
Tel: +358 (0)40 650 8034

Hälsovårdscentralen
Vardagar kl. 8–16
Tel: +358 (0)6 347 7645

Relaterad information och material
Korsnäs kommun

Växel

Tel. +358 (0)6 3479 111
E-post: info(at)korsnas.fi
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Finland