Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral

Hälsovård

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsnäs kommuninvånares hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi. Kommunvisa servicenummer.

 

 

Webbtjänster