Café Korsnäs 30.10.2019

Korsnäs får besök av riksdagsman Mikko Ollikainen 30.10.2019, välkommen med på diskussion!  

Kungörelse: Protokollet från revisionsnämndens möte 23.9.2019

Protokollet från revisionsnämndens möte 23.9.2019 finns att läsas i sin helhet via följande länk:

Vaccinationer hösten 2019

Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral, information om höstens influensavaccinering 2019.

KUNGÖRELSE: PROTOKOLL FRÅN TEKNISKA NÄMNDENS MÖTE 8.10.2019

Protokollet från Tekniska nämndens möte 8.10.2019 i Korsnäs hålls till allmänt påseende på kommunkansliet i Korsnäs under tiden 15-29.10.2019, under kanslitid.

KUNGÖRELSE: PROTOKOLL FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTE 07.10.2019

Protokollet från Kommunfullmäktiges möte 07.10.2019 i Korsnäs hålls till allmänt påseende på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTA TILL KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 14.10.2019

Föredragningslista till Kommunstyrelsens möte 14.10.2019 som hålls i Kommungårdens sessionssal kl. 18.30.

KUNGÖRELSE: PROTOKOLLET FRÅN KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 16.9.2019

Protokollet från Kommunstyrelsens möte 16.9.2019 i Korsnäs hålls till allmänt påseende på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTAN TILL TEKNISKA NÄMNDENS MÖTE 8.10.2019

Tekniska nämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionsal tisdagen 08.10.2019 kl. 19.00.

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTAN TILL BIBLIOTEKS-, KULTUR- OCH FRITIDSSEKTIONENS MÖTE 10.10.2019

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen i Korsnäs sammanträder i Kommunbiblioteket torsdagen 10.10.2019 kl. 17.00.

Timanställd vid Tekniska verket

Tekniska nämnden i Korsnäs lediganslår nu befattningen som timanställd vid Tekniska verket.

Kungörelse: Föredragningslistan till kommunfullmäktiges möte 7.10.2019

Kommunfullmäktige i Korsnäs sammanträder i f.d. Korsbäck skola, Korsbäckvägen 435 A i Korsnäs måndagen 07.10.2019 kl. 18.30.

Korsnäs kommun söker ny medarbetare, IT-ansvarig

Korsnäs kommun lediganslår en befattning som IT-ansvarig för kommunens verksamhet.

Inlämning av vattenmätaravläsningar nu elektroniskt på webben!

Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva avläser sina vattenmätare. Från och med i höst kan vattenmätaravläsningen också lämnas in elektroniskt via ett formulär på kommunens webbplats.

FRAMLÄGGANDE AV PDB SAMT UTKASTET TILL ÄNDRING AV DEL AV STRANDGENERALPLAN, JARL NORDIN

Kommunstyrelsen meddelar att PDB:n och utkastet till ändring av del av Strandgeneralplanen för fastigheterna 280-402-4-133 och 280-402-4-132 i Korsnäs kommun hålls offentligt framlagt i Kommungården

Planförslag till ändring av Starörens detaljplan

Kommunstyrelsen meddelar att planförslaget till ändringen av Starörens detaljplan i Korsnäs hålls offentligt framlagt i Kommungården

Företagarkväll i Korsnäs må 9.9.2019

I samarbete: VASEK, Korsnäs Företagare, Korsnäs kommun Kl 17:00 — 21:00 Plats: Korsnäsgården, Vikingvägen 9

Anbudsförfrågningar för planering av Lärknäs

Anbudsförfrågningar för konstruktions-, el- och VVSA/sprinklerplanering finns att fås på förfrågan av tekniska chefen.

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid från och med 1.9. I praktiken innebär vintertiden att vi har öppet längre på tisdag, onsdag och torsdageftermiddagar. Öppethållningstiden är 1.9. 2019-31.5. 2020: måndag och fredag 12-19 tisdag, torsdag 12-16, onsdag 12-17

Kuulutus: Kunnanvaltuuston kokouskutsu 02.09.2019

Esityslista julkaistaan kotivivullamme: https://www.korsnas.fi/uutiset/poytakirjat/?lang=fi

Kuulutus: Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston esityslista 4.9.2019

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston esityslista kokoukseen 4.9.2019 on nyt julkaistu kunnan verkkosivustolla: http://smedenjulk.mustasaari.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5265

Maalahden ja Korsnäsin kotitalouksiin – syksyn kurssiohjelma

22.8 syksyn kurssiohjelma jaetaan Maalahden ja Korsnäsin kotitalouksiin! Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 28.8.2019 klo 08.30 nettisivun kautta: mi.malax.fi tai soittamalla toimistoon: 040-650 8100 / 040 650 8099. Jos ette ole saaneet kurssiohjelmaa paperimuodossa pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä MI-toimistoon. Voit ilmoittautua kursseille keskiviikosta 28.8.2019 klo 08.30 alkaen. Syksyn kurssiohjelma; opinto-opas tai PDF

INFO: Malax Korsnäs MI – höstens kurskatalog

22.8.2019 delas höstens kurskatalog ut i Malax och Korsnäs! På onsdag 28.8.2019 kl 8:30 kan du börja anmäla dig via webben: mi.malax.fi eller telefon: 040-650 8100 / 040 650 8099. Om du som blivit utan fysiskt kursprogram vill ha ett, vänligen kontakta MI-kansliet. Du är välkommen med din kursanmälan fr.o.m. onsdag 28.8.2019 kl. 08.30. Kurskatalog:…

Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 13.05.2019

KOMMUNSTYRELSEN  i Korsnäs – Protokoll fört vid sammanträde 13.5.2019

IT-ansvarig

Förlängd ansökningstid. Korsnäs kommun lediganslår en befattning som IT-ansvarig för kommunens verksamhet.

Timanställd vid Tekniska verket

Tekniska nämnden i Korsnäs lediganslår nu befattningen som timanställd vid Tekniska verket.

Småbarnspedagogiken i Korsnäs kommun lediganslår

En befattnings som lärare inom småbarnspedagogik med arbetstid 50 % av heltid från 01.01.2020 med första placering vid Molpe daghem.

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 315 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.