Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds föredragningslista 19.2.2020

Västkustens tillsynsnämnds föredragningslista för sammanträdet 19.2.2020 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTA TILL KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 17.02.2020

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen 17.02.2020 kl. 18.30 för att behandla följande ärenden:

KUNGÖRELSE: VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMNDS MILJÖSEKTIONS PROTOKOLL FRÅN MÖTET 29.1.2020

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 29.1.2020 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 12.2.2020.

KUNGÖRELSE: Föredragningslista till Tekniska nämndens möte 11.2.2020

Tekniska nämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens kafferum i Korsnäs tisdag den 11.02.2020 kl. 19.00. för att behandla följande ärenden.

KUNGÖRELSE: PROTOKOLL FRÅN REVISIONSNÄMNDENS MÖTE 27.01.2020

Protokollet från revisionsnämndens möte 27.01.2020 finns att läsas i sin helhet via följande länk:

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTA TILL KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 27.01.2020

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen den 27.01.2020 kl. 18.30 för att behandla följande ärenden.

FÖRETAGSRÅDGIVARES MOTTAGNING I KORSNÄS

Företagsrådgivares mottagning i Korsnäs 05.02.2020 kl 12:00 – 16:00 Korsnäs kommungård, Strandvägen 4323, Korsnäs

KUNGÖRELSE: PROTOKOLL FRÅN TEKNISKA NÄMNDENS MÖTE 17.12.2019

Protokollet från Tekniska nämndens möte 17.12.2019 i Korsnäs hålls till allmänt påseende på kommunkansliet i Korsnäs under tiden 7-21.1.2020, under kanslitid.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

KUNGÖRELSE: KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 09.12.2019

Protokollet från kommunfullmäktiges möte 9.12.2019 finns att läsas i sin helhet via följande länk:

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTA TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTE 09.12.2019

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i kommungårdens sessionssal måndagen 09.12.2019 kl. 18.00.

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid från och med 1.9. I praktiken innebär vintertiden att vi har öppet längre på tisdag, onsdag och torsdageftermiddagar. Öppethållningstiden är 1.9. 2019-31.5. 2020: måndag och fredag 12-19 tisdag, torsdag 12-16, onsdag 12-17

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 315 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.