Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 22.3.2023

Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 22.3.2023 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 29.3.2023 och kan läsas via länken här

Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 31.3.2023

Centralvalnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal fredagen 31.3.2023 kl. 17:15 för att behandla i kallelsen upptagna ärenden. Föredragningslistan är publicerad på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 28.3.2023

Centralvalnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs tisdagen 28.3.2023 kl. 17:15 för att behandla i kallelsen upptagna ärenden. Föredragningslistan är publicerad på kommunen hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här  

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 29.3.2023

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i Korsnäs onsdagen 29.03.2023 kl. 17:30. Föredragningslistan är nu publicerad på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här. Protokollet hålls till allmänt påseende 03.04.2023 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid och på kommunens hemsidor www.korsnas.fi.

Kommunkansliet flyttar! Vi har ny adress fr.om 11.4.2023.

Kommunkansliet flyttar! Vi har ny adress fr.om 11.4.2023 och håller därför stängt pga flytten 3-6.4.2023.  

Kungörelse: Samarbetskommitténs mötesprotokoll 22.2.2023

Protokollet från samarbetskommitténs möte 22.2.2023 har nu publicerats på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Kommunfullmäktiges mötesprotokoll 6.3.2023

Protokollet från kommunfullmäktiges möte 6.3.2023 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Riksdagsval förrättas söndag 2.4.2023

RIKSDAGSVAL förrättas söndag 2.4.2023 kl. 9-20. Röstningsområden och röstningsställen inom Korsnäs kommun är följande:

Utredning av problem med lukt och smak i dricksvattnet

Vi fortsätter att utreda varför vårt dricksvatten smakar och luktar illa. Vi har tyvärr inte hittat orsaken ännu och har anlitat en konsult som har gedigen erfarenhet av vattenrening för att utreda problemen och orsaken till problemen.

Kontaktuppgifter till social- och hälsovården 2023

  Här hittar du listan i PDF-format, om du vill printa ut den:  Korsnäs

gruvleden
Meddelande: Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter   Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är…

VASEK informerar: Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

Bildningsnämnden i Korsnäs kommun lediganslår, med initialplacering i Korsnäs kyrkoby skola:

Bildningsnämnden i Korsnäs kommun lediganslår, med initialplacering i Korsnäs kyrkoby skola:

Bildningsnämnden i Korsnäs kommun lediganslår, med initialplacering i Taklax skola

Bildningsnämnden i Korsnäs kommun lediganslår, med initialplacering i Taklax skola:

Bildningsnämnden i Korsnäs kommun lediganslår, med initialplacering i Molpe skola

Bildningsnämnden i Korsnäs kommun lediganslår, med initialplacering i Molpe skola:

Jobb som skolgångshandledare, morgon- och eftermiddagsledare

Är du intresserad av att arbeta som skolgångshandledare eller morgon- och eftermiddagsledare inom någon av kommunens skolor? Vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre perioder.

Personal inom småbarnspedagogiken

Är du intresserad av att jobba med barn? Lämna in en öppen ansökan, vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre tider.

Utredning av problem med lukt och smak i dricksvattnet

Vi fortsätter att utreda varför vårt dricksvatten smakar och luktar illa. Vi har tyvärr inte hittat orsaken ännu och har anlitat en konsult som har gedigen erfarenhet av vattenrening för att utreda problemen och orsaken till problemen.