Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Malax-Korsnäs HVC meddelar: Information till kommuninvånarna 28.5.2021

Allmänt om tidsbokning Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår. Om du inte har fått ett samtal kan det bero på att vi har föråldrade kontaktuppgifter i vårt system eller att vårdpersonalen inte har fått…

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Kungörelse: Protokoll från centralvalnämndens möte 14.6.2021

Protokollet från centralvalnämndens möte 14.6.2021 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragninglistor och protokoll.

Kungörelse: Protokoll från centralvalnämndens möte 16.6.2021

Protokollet från centralvalnämndens möte 16.6.2021 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragninglistor och protokoll.

Kungörelse: Protokoll från centralvalnämndens möte 13.6.2021

Protokollet från centralvalnämndens möte 13.6.2021 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragninglistor och protokoll.

Kungörelse: Protokoll från centralvalnämndens möte 11.6.2021

Protokollet från centralvalnämndens möte 11.6.2021 är publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragninglistor och protokoll.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 2.6.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 2.6.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

Kungörelse: Föredragninglista till centralvalnämndens möte 16.6.2021

Centralvalnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs alternativt som e-möte onsdagen 16.6.2021 kl. 17:00 för att behandla i kallelsen upptagna ärenden.

Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 14.6.2021

Centralvalnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen 14.6.2021 kl. 9:00 för att behandla i kallelsen upptagna ärenden.

Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 13.6.2021

Centralvalnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens kafferum i Korsnäs söndagen 13.6.2021 kl. 18:15 för att behandla i kallelsen upptagna ärenden.

Kungörelse: Centralvalnämndens mötesprotokoll 8.6.2021

Protokollet från centralvalnämndens möte 8.6.2021 finns nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 11.6.2021

Centralvalnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs fredagen 11.6.2021 kl. 17:00. Föredragningslistan till mötet finns nu publicerad på hemsidan under rubriken föredragningslistor och protokoll.

Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 24.5.2021

Protokollet från kommunstyrelsens möte 24.5.2021 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Protokoll från kommunfullmäktiges möte 31.5.2021

Protokollet från kommunfullmäktiges möte 31.5.2021 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll 26.5.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 26.5.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

VASEK meddelar: Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd slutar 23.6 – Även ersättning för stängning kan ansökas

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd slutar 23.6 – Även ersättning för stängning kan ansökas Ansökningstiden för kostnadsstöd slutar 23 juni kl. 16.15 (observera tiden!). Ansökningstiden för ersättning för stängning har börjat 12.5. Ersättning för stängning ska sökas inom fyra månader från stängningen av kundlokalerna.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista 2.6.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 2.6.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.   Länken till föredragningslistan här

NTM-centralens kungörelse om beslut: Korsungfjärdens fiskeriekonomiska samkontroll fr.o.m 2021

  VARELY_705_2021 Beslut Korsungfjärden fiskeriekonomisk kontroll Esitys_Korsungfjärden_kalataloudellinen_YT_020321

Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 31.5.2021

Kommunfullmäktige i Korsnäs sammanträder i KKC matsalen i Korsnäs måndagen 31.5.2021 kl. 18:30.

Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll från mötet 18.5.2021

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 18.5.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Protokoll från Biblioteks- kultur – och fritidssektionens möte 6.5.2021

Biblioteks- kultur- och fritidssektionens protokoll från sammanträdet 6.5.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 24.5.2021

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i Korsnäs måndagen 24.05.2021 kl. 18:00. 

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Öppet infotillfälle – Vindkraftspark i Poikel, Korsnäs

I samband med påseendet av programmet för deltagande och bedömning för vindkraftsparken i Poikel, Korsnäs, ordnas ett öppet för alla infotillfälle måndag 10.5.2021 kl. 18-20. Tillfället ordnas på distans via Teams. Länken till info tillfället hittar du HÄR.

Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 13.4.2021

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 13.4.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Parhuslägenheter på Starören till salu!

Söker du parhuslägenhet? RE-Invest Ab Oy och Moiki Invest Ab har planer på att bygga 2 stycken parhus med tillhörande ekonomibyggnader på havsnära bostadsområdet Starören, under år 2020-2021.

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.