Uppdaterade direktiv och rekommendationer – Korsnäs kommuns ledningsgrupp 13.01.2021

Kommunens egna rekommendationer för tiden 13.01 – 14.02.2021

Coronasamordningsgruppens rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten, 4.11.2020

De konsekvenser som epidemin får för ordnandet av motions-, kultur- och fritidsverksamhet varierar beroende på i vilken fas epidemin befinner sig. Det regionala epidemiläget bedöms varje vecka i Österbottens coronasamordningsgrupp. Inom fritidsverksamheten bör man följa de rekommendationer som coronasamordningsgruppen gav 4.11.2020.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Kommunens egna uppdaterade rekommendationer för tiden 13.1 – 14.2.2021

Korsnäs kommuns ledningsgrupp 13.1.2021 Kommunens egna rekommendationer för tiden 13.1 – 14.2.2021

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista 27.1.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 27.1.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 25.1.2021

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i Korsnäs måndagen 25.1.2021 kl. 18:30.

Kungörelse: Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 15.12.2020

Protokollet från Tekniska nämndens möte 15.12.2020 finns nu publicerat under följande länk:

NTM-centralens meddelande om offentlig kungörelse

Referens: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och förordningen om vattenvårdsförvaltning (1040/2006) KUNGÖRELSE 2.11.2020–3.5.2021 Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Parhuslägenheter på Starören till salu!

Söker du parhuslägenhet? RE-Invest Ab Oy och Moiki Invest Ab har planer på att bygga 2 stycken parhus med tillhörande ekonomibyggnader på havsnära bostadsområdet Starören, under år 2020-2021.

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.