KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTA TILL KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 27.01.2020

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen den 27.01.2020 kl. 18.30 för att behandla följande ärenden.

FÖRETAGSRÅDGIVARES MOTTAGNING I KORSNÄS

Företagsrådgivares mottagning i Korsnäs  05.02.2020  12:00 – 16:00  Återkommande  Korsnäs kommungård, Strandvägen 4323, Korsnäs Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har som huvuduppgift att erbjuda företagsrådgivning till regionens företag. VASEKs företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla ärenden angående företagsverksamhet och i företagens alla livsskeden. VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.Direktör för företagstjänster Kjell Nydahl hjälper Korsnäsföretagen att…

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTA TILL REVISIONSNÄMNDENS MÖTE 27.01.2020

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls på Harrström Daghem-Knorren i Harrström måndagen 27.01.2020 kl. 14.00 för att behandla i föredragningslistan nämnda ärenden.

KUNGÖRELSE: PROTOKOLL FRÅN TEKNISKA NÄMNDENS MÖTE 17.12.2019

Protokollet från Tekniska nämndens möte 17.12.2019 i Korsnäs hålls till allmänt påseende på kommunkansliet i Korsnäs under tiden 7-21.1.2020, under kanslitid.

MI informerar

Vårens kursprogram delas ut till alla hushåll torsdag 2.1.2020.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

KUNGÖRELSE: KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 09.12.2019

Protokollet från kommunfullmäktiges möte 9.12.2019 finns att läsas i sin helhet via följande länk:

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTA TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTE 09.12.2019

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i kommungårdens sessionssal måndagen 09.12.2019 kl. 18.00.

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid från och med 1.9. I praktiken innebär vintertiden att vi har öppet längre på tisdag, onsdag och torsdageftermiddagar. Öppethållningstiden är 1.9. 2019-31.5. 2020: måndag och fredag 12-19 tisdag, torsdag 12-16, onsdag 12-17

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 315 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.