Kungörelse: Protokoll från bildningsnämndens möte 26.11.2019

Protokollet från bildningsnämndens möte 26.11.2019 är publicerad på hemsidan under rubriken föredragningslistor- och protokoll. Finns även till påseende i kommunkansliet i Korsnäs onsdag 4.12 under kanslitid.

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTA TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTE 09.12.2019

Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i kommungårdens sessionssal måndagen 09.12.2019 kl. 18.00.

Kungörelse: Protokoll från revisionsnämndens möte 2.12.2019

Protokollet från revisionsnämndens möte 2.12.2019 finns att läsas i sin helhet via följande länk:

KUNGÖRELSE: PROTOKOLLET FRÅN KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 25.11.2019

Protokollet från Kommunstyrelsens möte 25.11.2019  hålls till allmänt påseende på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

KUNGÖRELSE: VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMNDS MILJÖSEKTIONS FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR SAMMANTRÄDET 04.12.2019

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 04.12.2019 finns nu på Korsholms kommuns webbsida.

Kungörelse: Föredragningslista till revisionsnämndens möte 2.12.2019

Revisionsnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal måndagen 2.12.2019 kl. 16.00, för att behandla i föredragningslistan nämnda ärenden.

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTAN TILL BIBLIOTEKS-, KULTUR- OCH FRITIDSSEKTIONENS MÖTE 4.12.2019

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen i Korsnäs sammanträder i Kommunbiblioteket onsdagen 4.12.2019 kl. 17.00.

Vaccinationer hösten 2019

Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral, information om höstens influensavaccinering 2019.

KUNGÖRELSE: VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMNDS MILJÖSEKTIONS PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET 13.11.2019

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 13.11.2019 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 27.11.2019.

Vaccinationer hösten 2019

Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral, information om höstens influensavaccinering 2019.

KUNGÖRELSE: PROTOKOLL FRÅN TEKNISKA NÄMNDENS MÖTE 29.10.2019

Protokollet från Tekniska nämndens möte 29.10.2019 i Korsnäs hålls till allmänt påseende på kommunkansliet i Korsnäs under tiden 4-18.11.2019, under kanslitid.

Tusen tack till alla som besökte vår monter på Vasaramässan i helgen!

De tre lyckliga vinnarna i frågesportstävlingen som vann varsitt produktpaket från Dermoshop har kontaktats personligen.

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTAN TILL TEKNISKA NÄMNDENS MÖTE 29.10.2019

Tekniska nämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens kafferum tisdagen 29.10.2019 kl. 19.00.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll 9.10.2019

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 9.10.2019 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 23.10.2019.

Inlämning av vattenmätaravläsningar nu elektroniskt på webben!

Vattenavläsningen sker liksom tidigare så att kunderna själva avläser sina vattenmätare. Från och med i höst kan vattenmätaravläsningen också lämnas in elektroniskt via ett formulär på kommunens webbplats.

KUNGÖRELSE: PROTOKOLLET FRÅN BIBLIOTEKS-, KULTUR- OCH FRITIDSSEKTIONENS MÖTE 10.10.2019

Protokollet från Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens möte 10.10.2019 finns att läsas i sin helhet via följande länk: http://korsnas.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=351

Café Korsnäs 30.10.2019

Korsnäs får besök av riksdagsman Mikko Ollikainen 30.10.2019, välkommen med på diskussion!  

Kungörelse: Protokollet från revisionsnämndens möte 23.9.2019

Protokollet från revisionsnämndens möte 23.9.2019 finns att läsas i sin helhet via följande länk:

KUNGÖRELSE: PROTOKOLL FRÅN TEKNISKA NÄMNDENS MÖTE 8.10.2019

Protokollet från Tekniska nämndens möte 8.10.2019 i Korsnäs hålls till allmänt påseende på kommunkansliet i Korsnäs under tiden 15-29.10.2019, under kanslitid.

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTAN TILL TEKNISKA NÄMNDENS MÖTE 8.10.2019

Tekniska nämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionsal tisdagen 08.10.2019 kl. 19.00.

KUNGÖRELSE: FÖREDRAGNINGSLISTAN TILL BIBLIOTEKS-, KULTUR- OCH FRITIDSSEKTIONENS MÖTE 10.10.2019

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen i Korsnäs sammanträder i Kommunbiblioteket torsdagen 10.10.2019 kl. 17.00.

Kungörelse: Föredragningslistan till kommunfullmäktiges möte 7.10.2019

Kommunfullmäktige i Korsnäs sammanträder i f.d. Korsbäck skola, Korsbäckvägen 435 A i Korsnäs måndagen 07.10.2019 kl. 18.30.

FRAMLÄGGANDE AV PDB SAMT UTKASTET TILL ÄNDRING AV DEL AV STRANDGENERALPLAN, JARL NORDIN

Kommunstyrelsen meddelar att PDB:n och utkastet till ändring av del av Strandgeneralplanen för fastigheterna 280-402-4-133 och 280-402-4-132 i Korsnäs kommun hålls offentligt framlagt i Kommungården

Planförslag till ändring av Starörens detaljplan

Kommunstyrelsen meddelar att planförslaget till ändringen av Starörens detaljplan i Korsnäs hålls offentligt framlagt i Kommungården

Företagarkväll i Korsnäs må 9.9.2019

I samarbete: VASEK, Korsnäs Företagare, Korsnäs kommun Kl 17:00 — 21:00 Plats: Korsnäsgården, Vikingvägen 9

Anbudsförfrågningar för planering av Lärknäs

Anbudsförfrågningar för konstruktions-, el- och VVSA/sprinklerplanering finns att fås på förfrågan av tekniska chefen.

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid från och med 1.9. I praktiken innebär vintertiden att vi har öppet längre på tisdag, onsdag och torsdageftermiddagar. Öppethållningstiden är 1.9. 2019-31.5. 2020: måndag och fredag 12-19 tisdag, torsdag 12-16, onsdag 12-17

Kuulutus: Kunnanvaltuuston kokouskutsu 02.09.2019

Esityslista julkaistaan kotivivullamme: https://www.korsnas.fi/uutiset/poytakirjat/?lang=fi

Kuulutus: Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston esityslista 4.9.2019

Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston esityslista kokoukseen 4.9.2019 on nyt julkaistu kunnan verkkosivustolla: http://smedenjulk.mustasaari.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5265

Maalahden ja Korsnäsin kotitalouksiin – syksyn kurssiohjelma

22.8 syksyn kurssiohjelma jaetaan Maalahden ja Korsnäsin kotitalouksiin! Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 28.8.2019 klo 08.30 nettisivun kautta: mi.malax.fi tai soittamalla toimistoon: 040-650 8100 / 040 650 8099. Jos ette ole saaneet kurssiohjelmaa paperimuodossa pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä MI-toimistoon. Voit ilmoittautua kursseille keskiviikosta 28.8.2019 klo 08.30 alkaen. Syksyn kurssiohjelma; opinto-opas tai PDF

INFO: Malax Korsnäs MI – höstens kurskatalog

22.8.2019 delas höstens kurskatalog ut i Malax och Korsnäs! På onsdag 28.8.2019 kl 8:30 kan du börja anmäla dig via webben: mi.malax.fi eller telefon: 040-650 8100 / 040 650 8099. Om du som blivit utan fysiskt kursprogram vill ha ett, vänligen kontakta MI-kansliet. Du är välkommen med din kursanmälan fr.o.m. onsdag 28.8.2019 kl. 08.30. Kurskatalog:…

Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 13.05.2019

KOMMUNSTYRELSEN  i Korsnäs – Protokoll fört vid sammanträde 13.5.2019

Hemserviceledare 78,43 % fr.o.m. 03.02.2020 tillsvidare

Socialväsendet i Korsnäs kommun lediganslår en tjänst till äldreomsorgen;

Närvårdare till äldreomsorgen fr.o.m 1.4.2020 tillsvidare

Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs kommun lediganslår följande befattningar inom äldreomsorgen:

Timlärare sökes till Korsnäs kby skola

Timlärare sökes (med början genast och fram till 31.07.2020) till Korsnäs kby skola. För mer information kontakta rektor Thommy Bergström.

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 315 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.