Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Malax-Korsnäs Hvc meddelar: Är du 16 år eller äldre och ännu inte fått coronavaccin?

TORSDAGEN DEN 29 JULI KL. 16-19 HAR DU MÖJLIGHET ATT TA FÖRSTA DOSEN VACCIN UTAN TIDSBOKNING. KOM TILL KORSNÄS HÄLSOGÅRD, NORRBYVÄGEN 9 OCH PÅMINN KOMPISEN OCKSÅ OM ATT VACCIN GER SKYDD!

Malax-Korsnäs HVC meddelar: Information till kommuninvånarna 18.6.2021

Allmänt om tidsbokning Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Blågröna alger förekommer vid Molpe simstrand, bad bör undvikas.

Tagna vattenprover vid Molpe simstrand visar på att blågröna alger kan förekomma i vattnet. Bad där bör undvikas.   Korsnäs 2.7.2021

KUNGÖRELSE: Protokoll till tekniska nämndens möte 22.6.2021

Protokollet från Tekniska nämndens möte 22.6.2021 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll.  

Meddelande om kungörelse: Västkustens miljöenhet kungör en ansökan om miljötillstånd

Västkustens miljöenhet kungör en ansökan om miljötillstånd för tillverkning av pälsdjursfoder och avledning av vatten till eget reningsverk, Korsnäs på fastigheten Frys 280-404-42-1.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 2.6.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 2.6.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista 2.6.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 2.6.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.   Länken till föredragningslistan här

NTM-centralens kungörelse om beslut: Korsungfjärdens fiskeriekonomiska samkontroll fr.o.m 2021

  VARELY_705_2021 Beslut Korsungfjärden fiskeriekonomisk kontroll Esitys_Korsungfjärden_kalataloudellinen_YT_020321

Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 31.5.2021

Kommunfullmäktige i Korsnäs sammanträder i KKC matsalen i Korsnäs måndagen 31.5.2021 kl. 18:30.

Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll från mötet 18.5.2021

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 18.5.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Protokoll från Biblioteks- kultur – och fritidssektionens möte 6.5.2021

Biblioteks- kultur- och fritidssektionens protokoll från sammanträdet 6.5.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Öppet infotillfälle – Vindkraftspark i Poikel, Korsnäs

I samband med påseendet av programmet för deltagande och bedömning för vindkraftsparken i Poikel, Korsnäs, ordnas ett öppet för alla infotillfälle måndag 10.5.2021 kl. 18-20. Tillfället ordnas på distans via Teams. Länken till info tillfället hittar du HÄR.

Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 13.4.2021

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 13.4.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Parhuslägenheter på Starören till salu!

Söker du parhuslägenhet? RE-Invest Ab Oy och Moiki Invest Ab har planer på att bygga 2 stycken parhus med tillhörande ekonomibyggnader på havsnära bostadsområdet Starören, under år 2020-2021.

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde söker Verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service

Verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vattenläckage mellan Norrby-området och Buketten

OBS! Vattenläckage mellan Norrby-området och Buketten. Servicearbeten inleds torsdag 29.7.2021 kl. 8.30. Vi beklagar ev. störningar.   Korsnäs 28.7.2021