Uppdatering: Kommunens egna rekommendationer för tiden 26.10 – 1.11.2020

Korsnäs kommuns ledningsgrupp 23.10.2020:

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

Beslut om begränsning av sammankomsterna till tio personer för Vasa sjukvårdsdistrikts område

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft under perioden 12.10–31.10.2020. In English below.

UPPDATERADE LOKALA CORONA RESTRIKTIONER

Korsnäs kommuns ledningsgrupp 06.10.2020:   Kommunens egna rekommendationer för tiden 7.10 – 25.10.2020

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Uppdatering: Kommunens egna rekommendationer för tiden 26.10 – 1.11.2020

Korsnäs kommuns ledningsgrupp 23.10.2020:

INFLUENSAVACCINERING 2020

MALAX-KORSNÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL INFLUENSAVACCINERING 2020 Vaccinationerna ges enligt följande:

Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll 13.10.2020

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 13.10.2020 kan du läsas via följande länk:

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

UPPDATERADE LOKALA CORONA RESTRIKTIONER

Korsnäs kommuns ledningsgrupp 06.10.2020:   Kommunens egna rekommendationer för tiden 7.10 – 25.10.2020

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Parhuslägenheter på Starören till salu!

Söker du parhuslägenhet? RE-Invest Ab Oy och Moiki Invest Ab har planer på att bygga 2 stycken parhus med tillhörande ekonomibyggnader på havsnära bostadsområdet Starören, under år 2020-2021.

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

Socialväsendet i Korsnäs kommun lediganslår följande tjänst: Socialarbetare 100%

Socialväsendet i Korsnäs kommun lediganslår följande tjänst:   Socialarbetare 100 % fr.o.m. 1.1.2021 tillsvidare

Socialväsendet i Korsnäs kommun lediganslår två befattningar inom äldreomsorgen

Socialväsendet i Korsnäs kommun lediganslår två befattningar inom äldreomsorgen;   Närvårdare 78,43 % av heltid fr.o.m. 4.1.2021 tillsvidare   Närvårdare 78,43 % av heltid fr.o.m. 4.1.2021 tillsvidare

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 315 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.