Korsnäs kommun kan erbjuda en trygg, familjevänlig och inkluderande boendemiljö för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet och småskolor i kommunens olika byar. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

 

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 350 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. I Korsnäs finns företagsamheten med på schemat redan från grundskolan och den livliga arbetskraftsinvandringen till olika sektorer har gjort att Korsnäs idag kan stoltsera med en mängd olika språk och kulturer i vår vardag. I Korsnäs är det vanligt och lätt att skapa sin egen arbetsplats.

 

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsnäs kommuninvånares hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022.

Kontaktuppgifter:

https://osterbottensvalfard.fi/om-oss/kontaktuppgifter/

Sportlovsprogram 2024

Årets sportlovsprogram hittar ni här: Sportlov2024

Kungörelse: Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 14.2.2024

Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 14.2.2024 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 21.2.2024. Protokollet kan läsas via länken här

Kungörelse: Meddelande om anslag, Byggnadstillsyn 18.02.2024

Byggnadsinspektören har fastslagit följande beslut 19.02.2024 KUNGORELSELISTA_19022024

Jobb och företag i Möjligheternas Korsnäs; jobb- och företagsmässa på Korsnäs kommungård, 21.2 kl. 18-20.

Välkomna på en kväll med jobb och företag i fokus vid kommungården i Korsnäs, onsdag 21.2 kl. 18-20. Under kvällen får du som besökare ta del av företag och deras verksamhet, bekanta dig med vilka jobbmöjligheter som finns just nu och få information om aktuella projekt i Korsnäs kommun. Ifall du själv är intresserad av…

Kungörelse: Tekniska nämndens mötesprotokoll 13.2.2024

Protokollet från Tekniska nämndens möte 13.2.2024 finns nu publicerad på kommunens hemsida, under rubriken föredragningslistor och protokoll.

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 19.2.2024

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen 19.02.2024 kl. 16:30. Föredragningslistan är nu publicerad på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här.

Kungörelse: Revisionsnämndens mötesprotokoll 13.2.2024

Protokollet från revisionsnämndens möte 13.2.2024 är nu publicerat på kommunen hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Sommarjobba vid simstranden i Harrström!

Är du intresserad av att driva en kiosk i sommar? Vi söker en eller flera ungdomar som vill pröva på att driva sin egna kiosk i sommar, med allt vad det innebär.

Sommarinfluencer

Är du vår sommarinfluencer? Hjälp oss att visa upp sommaren i Korsnäs kommun – genom att uppdatera våra sociala medier! Din uppgift är att marknadsföra evenemang, visa upp favoritplatser och aktiviteter i kommunen och annat skoj därtill!

Kungörelse: Centralvalnämndens mötesprotokoll 9.2.2024

Protokollet från centralvalnämndens möte 9.2.2024 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan läsas via länken här

Kungörelse: Meddelande om anslag, Byggnadstillsyn 13.02.2024

Byggnadsinspektören har fastslagit följande beslut 13.02.2024 KUNGORELSELISTA_12.02.2024

Kungörelse: Föredragningslista till tekniska nämndens möte 13.2.2024

Tekniska nämnden sammanträder i tekniskas mötesrum i kommungården tisdagen den 13.2.2024 kl. 19.00.

Meddelande om kungörelse: Havsvindkraftsparken Tyrsky – havsbaserad vindkraftspark och energiöverföring i Finlands ekonomiska zon och territorialvatten.

Meddelande EPOELY/2950/2023 31.1.2024 MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE Havsvindkraftsparken Tyrsky – havsbaserad vindkraftspark och energiöverföring i Finlands ekonomiska zon och territorialvatten. OX2 Finland Oy planerar den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky i Bottniska viken, Finlands ekonomiska zon, cirka 30–49 kilometer från kusten. De orter på fastlandet som ligger närmast projektområdet är Kaskö, Närpes och Korsnäs.

Meddelande om kungörelse: Elöverföring på fastlandet för den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky

Meddelande EPOELY/2969/2023 31.1.2024 MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE Elöverföring på fastlandet för den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky OX2 Finland Oy planerar den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky i Bottniska viken, Finlands ekonomiska zon, cirka 30–49 kilometer från kusten.

Planförslag till ändring av del av strandgeneralplan och del av delgeneralplan, Björklund

Kommunstyrelsen meddelar att planförslaget till ändringen av strandgeneralplanen för fastighet 280-405-4-184 och delgeneralplan 280-405-8-145 i Korsnäs kommun hålls offentligt framlagt i Kommungården under tiden 26.1–26.2.2024.

Anmälan om samråd gällande bedömningen av Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024

Anmälan om samråd gällande bedömningen av Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024. NTM-centralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om respons på samrådsmaterialet 15.12.2023–15.3.2024. Materialet inklusive bakgrundsmaterial kan läsas på adressen www.miljo.fi/paverkavatten/havsvard och där finns även anvisningarna för hur man kan ge respons.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten meddelar om kungörelse

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).

Kommunkansliet har flyttat! Vi har ny adress fr.om 11.4.2023.

Kommunkansliet har flyttat! Vi har ny adress fr.om 11.4.2023: Silverbergsvägen 21 (fd. KKC matsalsbyggnad)  

Kontaktuppgifter till social- och hälsovården 2023

  Här hittar du listan i PDF-format, om du vill printa ut den:  Korsnäs

gruvleden
Meddelande: Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter   Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är…

VASEK informerar: Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Sommarjobba vid simstranden i Harrström!

Är du intresserad av att driva en kiosk i sommar? Vi söker en eller flera ungdomar som vill pröva på att driva sin egna kiosk i sommar, med allt vad det innebär.

Sommarinfluencer

Är du vår sommarinfluencer? Hjälp oss att visa upp sommaren i Korsnäs kommun – genom att uppdatera våra sociala medier! Din uppgift är att marknadsföra evenemang, visa upp favoritplatser och aktiviteter i kommunen och annat skoj därtill!

Jobb som skolgångshandledare, morgon- och eftermiddagsledare

Är du intresserad av att arbeta som skolgångshandledare eller morgon- och eftermiddagsledare inom någon av kommunens skolor? Vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre perioder.

Personal inom småbarnspedagogiken

Är du intresserad av att jobba med barn? Lämna in en öppen ansökan, vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre tider.