Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar 24.9.2021

Coronavaccinering i Malax och Korsnäs Just nu ger vi första, andra och tredje dosen coronavaccin. Vaccinationerna ges i Malax på Köpingsvägen 10 och vid Korsnäs hälsogård. Man kan endera boka en tid eller välja att komma till ett drop-in tillfälle. Tidsbokning på tfn 040 650 7978 må–to kl. 8.15–12 samt fredagar kl. 9.15–12.

Malax-Korsnäs HVC meddelar: Information till kommuninvånarna 18.6.2021

Allmänt om tidsbokning Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Kungörelse: Protokoll från Samarbetsnämnden Malax-Korsnäs möte 11.10.2021

Samarbetsnämnden Malax-Korsnäs protokoll från sammanträdet 11.10.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Protokoll från revisionsnämndens möte 05.10.2021

Revisionsnämndens protokoll från sammanträdet 05.10.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Protokoll från bildningsnämndens möte 28.09.2021

Bildningsnämndens protokoll från sammanträdet 28.09.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 11.10.2021

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen 11.10.2021 kl. 18:30. Föredragningslistan är publicerad på hemsidan under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 22.9.2021

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna.   Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 22.9.2021 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 6.10.2021.  

Kungörelse: Protokoll från Kommunfullmäktiges möte 27.09.2021

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 27.09.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Protokoll från Kommunstyrelsens extra möte 27.09.2021

Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 27.09.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Kungörelse: Protokoll från Kommunstyrelsens möte 20.09.2021

Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 20.09.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

KUNGÖRELSE: Tekniska nämndens protokoll från möte 31.8.2021

Protokollet från Tekniska nämndens möte 31.8.2021 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll.  

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

Småbarnspedagogiken i Korsnäs lediganslår

Ett moderskaps vikariat som barnskötare inom småbarnspedagogiken på heltid (38,25h/v). för tiden 01.11.2021-31.07.2022   Behörighetsvillkor för barnskötare enligt lagen om småbarnspedagogik 58 §. Lön enligt AKTA.  Prövotid om fyra månader tillämpas.

Missfärgat vatten kan förekomma i Kronbacka och Edsvik

Efter gårdagens (8.9.2021) läckage kan missfärgat vatten förekomma i Kronbacka och Edsvik. Vi beklagar ev. störningar.   Vattenverket 9.9.2021