Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Bibliotekets telefon!

Bibliotekets telefon fungerar inte för tillfället. Ring biblioteket på bokbussens tel.nr 050 3523 310. Vi meddelar så snart vi får felet åtgärdat.

Kungörelse: Föredragningslista till revisionsnämndens möte 18.5.2022

Revisionsnämnden sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs onsdagen 18.5.2022 kl. 10:00. Föredragningslistan är publicerad på kommunens hemsidor under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här.

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 16.5.2022

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i Korsnäs måndagen 16.05.2022 kl. 18:00. Föredragningslistan är publicerad på kommunens hemsidor under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Kommunstyrelsens mötesprotokoll 26.4.2022

Protokollet från kommunstyrelsens möte 26.4.2022 är nu publicerat på kommunens hemsidor under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

KUNGÖRELSE: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 20.4.2022

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 20.4.2022

gruvleden
Meddelande: Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter   Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är…

VASEK informerar: Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

Bildningsväsendet söker: Timlärare till Korsnäs kyrkoby skola

Timlärare Kyrkoby skola Bildningsväsendet i Korsnäs kommun söker en timlärare (kompanjonlärare) med inledning 1.8.2022 och innefattar hela läsåret. Placeringen är i Kyrkoby skola. Arbetstid 16 h /vecka. Lön enligt UKTA.

Kökspersonal sökes!

Till Lärknäs nybyggda kök söker vi sommarvikarier för tiden 1.5.2022-30.9.2022 med eventuell förlängning. Vi söker vikarier även för kortare vikariat och inhopp.