Korsnäs kommun kan erbjuda en trygg, familjevänlig och inkluderande boendemiljö för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet och småskolor i kommunens olika byar. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

 

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 350 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. I Korsnäs finns företagsamheten med på schemat redan från grundskolan och den livliga arbetskraftsinvandringen till olika sektorer har gjort att Korsnäs idag kan stoltsera med en mängd olika språk och kulturer i vår vardag. I Korsnäs är det vanligt och lätt att skapa sin egen arbetsplats.

 

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsnäs kommuninvånares hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022.

Kontaktuppgifter:

https://osterbottensvalfard.fi/om-oss/kontaktuppgifter/

OMAPERHE.FI – WEBBTJÄNSTEN

 

 

Elektroniska familjecentret samlar tjänster för barn, unga och familjer i Österbotten

 

Österbottens välfärdsområde tar i bruk Omaperhe.fi, en webbtjänst som är en del av det elektroniska familjecentret. Omaperhe.fi hjälper din familj att hitta den information som passar er livssituation, oavsett om det gäller graviditet, förlossning, barnens ålder, föräldraskap eller ert förhållande. Omaperhe.fi innehåller information om tjänster inom välfärdsområdet, kommuner, organisationer, församlingar och KELA, samt kontaktuppgifter kommunvis.

Länken till Omaperhe – webbstjänsten hittar du här.

https://omaperhe.fi/sv

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista 12.6.2024

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 12.6.2024 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats och kan läsas via länken här  

Kungörelse: Centralvalnämndens mötesprotokoll 7.6.2024

Protokollet från centralvalnämndens möte 7.6.2024 är nu publicerat på kommunen hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Centralvalnämndens mötesprotokoll 4.6.2024

Protokollet från centralvalnämndens möte 4.6.2024 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Kommunfullmäktiges mötesprotokoll 27.5.2024

Protokollet från kommunfullmäktiges möte 27.5.2024 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Meddelande om anslag, Byggnadstillsyn 30.5.2024

Byggnadsinspektören har fastslagit följande beslut 31.05.2024 KUNGORELSELISTA_29.5.2024

Kungörelse: Aktuell planläggning, delgeneralplan för vindkraft i Korsbäck

Korsnäs kommun meddelar att ett generalplaneprojekt har inletts (MBL 63 §). Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter vid beredningen av planärendet. Program för deltagande och bedömning (PDB) framläggs till påseende för följande planläggningsprojekt: Delgeneralplan för vindkraft i Korsbäck

Meddelande om kungörelse: PROGRAMMET FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING Korsbäcks vindkraftsprojekt, Korsnäs och Malax

Meddelande EPOELY/491/2024 21.5.2024 MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE Korsbäcks vindkraftsprojekt, Korsnäs och Malax

Meddelande om kungörelse: Godkännande av malmletningstillståndsansökan

KUNGÖRELSE Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har med stöd av gruvlagen (621/2011) 7.5.2024 godkänt följande ansökan om malmletningstillstånd: Sökande: Bambra Oy Områdets namn: Hägg Tillståndskod: ML2021:0019 Områdets läge och storlek: Korsnäs, 183,32 ha ML2021_0019_päätöksen_kuulutus  

Meddelande om kungörelse: Översvämningsrisker

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 15.3.–17.6.2024 på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats: www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten    

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten meddelar om kungörelse

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).

Kommunkansliet har flyttat! Vi har ny adress fr.om 11.4.2023.

Kommunkansliet har flyttat! Vi har ny adress fr.om 11.4.2023: Silverbergsvägen 21 (fd. KKC matsalsbyggnad)  

gruvleden
Meddelande: Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter   Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är…

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Vikarierande Teknisk chef för tiden 1.9.2024-30.8.2025

Korsnäs kommun söker en vikarierande Teknisk chef för tiden 1.9.2024-30.8.2025, med eventuell möjlighet till förlängning. Välkommen med din ansökan senast 28.06.2024 kl. 14.00.

Jobb som skolgångshandledare, morgon- och eftermiddagsledare

Är du intresserad av att arbeta som skolgångshandledare eller morgon- och eftermiddagsledare inom någon av kommunens skolor? Vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre perioder.

Personal inom småbarnspedagogiken

Är du intresserad av att jobba med barn? Lämna in en öppen ansökan, vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre tider.