Sista stunden att ansöka om ensamföretagarstöd – de andra stöden är redan i utbetalningsskedet

Den sista ansökningsdagen för ensamföretagarstödet, som beviljas av kommunerna, är den 30 september. Ensamföretagarstödet kan ansökas för utgifter som uppstått 16.3–31.8.2020. Stödet ansöks med en elektronisk blankett och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK handlägger ansökningarna samt ger sitt beslutsförslag till företagets hemkommun, som fattar beslutet om beviljandet av stödet. Tommi Virkama, som koordinerar ensamföretagarstödprocessen på VASEK,…

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

94 PROCENT AV SÖKANDENA HAR FÅTT ENSAMFÖRETAGARSTÖD – ANSÖKAN ÖPPEN FRAM TILL 30 SEPTEMBER

  Redan 543 företagare i Vasaregionen har fått ensamföretagarstödet på 2 000 euro, som beviljas av företagets hemkommun. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tar emot och behandlar ansökningarna på sina ägarkommuners vägnar, och tjänsteinnehavare i det kommun som företaget har som hemkommun enligt YTJ-registret fattar beslutet om betalning av stödet. Man har varit tvungen att avslå endast…

VASEKs FÖRETAGSTJÄNSTER BETJÄNAR HELA SOMMAREN – ÖVER 1000 FÖRETAG REDAN FÅTT HJÄLP I CORONALÄGET

  I och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna lindras underlättar även företagens situation. – Det är fint att coronaläget nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare, som haft en jätteutmanande vår, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback. VASEK har under våren och försommaren hjälpt över 550…

Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

Pressmeddelande 20.4.2020 Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll 9.9.2020

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 9.9.2020 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 23.9.2020.

Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll 15.9.2020

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 15.9.2020 finns nu publicerad på Korsnäs kommuns webbplats och kan läsas via följande länk:

Kungörelse: Föredragningslistan till kommunfullmäktigemöte 28.9.2020

Kommunfullmäktige i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal måndagen 28.9.2020 kl. 20.00.

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 21.9.2020

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen 21.9.2020 kl. 18.30.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista 16.9.2020

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 16.9.2020 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats och kan läsas via följande länk:

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Meddelande om kungörelse, Västkustens miljöenhet: Ansökan om marktäktstillstånd för tagandet av sand

Länk till kungörelsen: https://smedenpub.korsholm.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

Parhuslägenheter på Starören till salu!

Söker du parhuslägenhet? RE-Invest Ab Oy och Moiki Invest Ab har planer på att bygga 2 stycken parhus med tillhörande ekonomibyggnader på havsnära bostadsområdet Starören, under år 2020-2021.

Förening, sök kommunens bidrag för sommarevenemang!

Inget större publikevenemang ordnas i kommunal regi i år. Föreningar (r.f.) kan istället söka ett extra bidrag om max 200 e för att ordna evenemang i juni-augusti. Litet, lokalt evenemang inom ramen för aktuella restriktioner stöds. Bidraget delas ut i efterskott på basen av en fritt formulerad skriftlig redovisning där arrangör, plats, typ av evenemang,…

Biblioteket meddelar!

Biblioteket öppnar gradvis från och med 1.6. kl 12. Biblioteket har sommaröppethållningstider i juni,juli och augusti: måndag och fredag 12-19, tisdag, onsdag, torsdag 12-15. Returboxen öppen då biblioteket är stängt. Bokbussen kör vecka 23 (må-to 1-4.6) och vecka 25 (15-18.6) före sommaruppehållet. Returnera materialet som lånats under våren!

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 315 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.