Malax–Korsnäs hälsovårdscentral informerar

Coronavirusvaccinationer Vi fortsätter ringa och erbjuda vaccin mot covid-19 åt kommuninvånare födda 1951 eller tidigare. Tillgången till vaccin styr vaccinationstakten.

CORONALÄGET I KORSNÄS KOMMUN 26.02.2021

På följande enheter råder ännu karantän: Coronafall har även uppdagats vid Bukettens boendeenhet så det är vår starka rekommendation att alla besök på enheten undviks, enheten är satt i karantän fram till och med 4.3.2021.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Vaccinationsläget i Malax och Korsnäs – Information 12.2.2021 till kommuninvånarna

Information 12.2.2021 till kommuninvånarna COVID-19 VACCINERING I MALAX OCH KORSNÄS FR.O.M. 15.2.2021 Malax vaccinerar i nuläget personer i åldern 80+ och Korsnäs börjar från och med nästa vecka boka in vaccinationstider för åldersgruppen 75–79 år. Alla i ålderskategorin 70+ blir kontaktade av Malax-Korsnäs hvc för att boka in en tid. Om du är i åldern…

Coronasamordningsgruppens rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten, 4.11.2020

De konsekvenser som epidemin får för ordnandet av motions-, kultur- och fritidsverksamhet varierar beroende på i vilken fas epidemin befinner sig. Det regionala epidemiläget bedöms varje vecka i Österbottens coronasamordningsgrupp. Inom fritidsverksamheten bör man följa de rekommendationer som coronasamordningsgruppen gav 4.11.2020.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Kommunens egna uppdaterade rekommendationer för tiden 13.1 – 14.2.2021

Korsnäs kommuns ledningsgrupp 13.1.2021 Kommunens egna rekommendationer för tiden 13.1 – 14.2.2021

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 17.2.2021

Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 17.2.2021 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 3.3.2021.

Kungörelse: Protokoll från Centralvalnämndens sammanträde 23.02.2021

Protokollet från Centralvalnämndens möte 23.02.2021 finns nu publicerat under följande länk:

Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 08.03.2021

Kommunfullmäktige i Korsnäs sammanträder i KKC byggnadens matsal på Silverbergsvägen i Korsnäs måndagen 08.03.2021 kl. 19.30.

Kungörelse: Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 22.02.2021

Protokollet från Kommunstyrelsen möte 22.02.2021 finns nu publicerat under följande länk:

Fredrikabiblioteken förnyar sina webbsidor fr.o.m 1.3.2021

Länk till förnyade webbsidorna här

Kungörelse: Protokoll från Tekniska nämndens möte 23.2.2021

Protokollet från Tekniska nämndens möte 23.2.2021 finns nu publicerat under följande länk:

Meddelande om kungörelse : Västkustens tillsynsnämnds miljösektions anslagna tillstånd

Molpe Ungdomsförening Molpe, Korsnäs : Enigheten rf Fastighet: 280-405-6-191 Anmälan om campingplats: Godkändes :27.1.2021 § 4

Meddelande om kungörelse : Bergö färjehamn ändringar samt ständig nyttjanderätt för färjehamnens vattenområde, Korsnäs, Malax

MEDDELANDE Beslut enligt vattenlagen Sökande Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral Dnr LSSAVI/2420/2019 Beslutsnr 34/2021

Kungörelse: Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 15.12.2020

Protokollet från Tekniska nämndens möte 15.12.2020 finns nu publicerat under följande länk:

NTM-centralens meddelande om offentlig kungörelse

Referens: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och förordningen om vattenvårdsförvaltning (1040/2006) KUNGÖRELSE 2.11.2020–3.5.2021 Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Parhuslägenheter på Starören till salu!

Söker du parhuslägenhet? RE-Invest Ab Oy och Moiki Invest Ab har planer på att bygga 2 stycken parhus med tillhörande ekonomibyggnader på havsnära bostadsområdet Starören, under år 2020-2021.

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

Lediga befattningar inom småbarnspedagogiken.

Vi söker dig som vill arbeta i vårt glada team! Småbarnspedagogiken i Korsnäs kommun lediganslår

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.