Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Kungörelse: Föredragningslistan till kommunstyrelsens möte 2.10.2023

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i Korsnäs måndagen 02.10.2023. Föredragningslistan är nu publicerad på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 20.9.2023

Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 20.9.2023 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 27.9.2023. Protokollet kan läsas via länken här

VASEK 20 år – Hållbarhetsturné 4.10.2023

Hej företagare i Korsnäs, välkommen till Korsnäs UF (Vikingvägen, Korsnäs) 4.10. kl. 17.30-20.00.

Kungörelse: Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 6.9.2023

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 6.9.2023 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 13.9.2023. Protokollet kan läsas via länken här

Medborgarinstitutets kursprogram hösten 2023

Medborgarinstitutets kursprogram hösten 2023 Höstens kursprogram har nu publicerats, läs mera här: mi.malax.fi. Kursprogrammet delas ut i din postlåda onsdagen den 23 augusti. Kursanmälningar tas emot från och med fredagen den 25 augusti kl. 8.30.

Kommunkansliet har flyttat! Vi har ny adress fr.om 11.4.2023.

Kommunkansliet har flyttat! Vi har ny adress fr.om 11.4.2023: Silverbergsvägen 21 (fd. KKC matsalsbyggnad)  

Utredning av problem med lukt och smak i dricksvattnet

Vi fortsätter att utreda varför vårt dricksvatten smakar och luktar illa. Vi har tyvärr inte hittat orsaken ännu och har anlitat en konsult som har gedigen erfarenhet av vattenrening för att utreda problemen och orsaken till problemen.

Kontaktuppgifter till social- och hälsovården 2023

  Här hittar du listan i PDF-format, om du vill printa ut den:  Korsnäs

gruvleden
Meddelande: Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter   Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är…

VASEK informerar: Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Jobb som skolgångshandledare, morgon- och eftermiddagsledare

Är du intresserad av att arbeta som skolgångshandledare eller morgon- och eftermiddagsledare inom någon av kommunens skolor? Vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre perioder.

Personal inom småbarnspedagogiken

Är du intresserad av att jobba med barn? Lämna in en öppen ansökan, vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre tider.

Utredning av problem med lukt och smak i dricksvattnet

Vi fortsätter att utreda varför vårt dricksvatten smakar och luktar illa. Vi har tyvärr inte hittat orsaken ännu och har anlitat en konsult som har gedigen erfarenhet av vattenrening för att utreda problemen och orsaken till problemen.