Västkustens miljöenhet informerar om veterinärvården

Västkustens miljöenhet meddelar 27.03.2020 På grund av läget med Coronaviruset, så kan läget för veterinärvården ändras enligt följande.

Åtgärder inom Malax-Korsnäs hälsovårdscentral under perioden 23.3-13.4.2020 p.g.a. coronapandemin

Uppdaterad information om hälsovårdstjänsterna hittar du på Malax kommuns hemsida. Följ länken: https://www.malax.fi/social-och-halsovard/halsovard

UPPDATERING: KORSNÄS KOMMUNS INFORMATION OM VERKSAMHETENS OMFATTNING UNDER PERIODEN 17.3 – 13.4.2020

Korsnäs kommuns information om verksamhetens omfattning under perioden 17.3 – 13.4.2020  

Korsnäs kommuns information om verksamhetens omfattning under perioden 17.3 –13.4.2020

Undantagstillstånd i Finland, åtgärderna bygger på att riksdagen under tisdagen godkänner en förordning som innebär att beredskapslagen (1552/2011) tas i bruk. För Korsnäs kommuns del innebär det följande praktiska saker:

Kungörelse: Föredragningslistan till kommunstyrelsens möte 30.3.2020

Kommunstyrelsen sammanträder 30.3.2020 kl 18.30 i kommungårdens sessionssal. Protokollet hålls till allmänt påseende 6.4.2020 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid och på kommunens hemsidor www.korsnas.fi

Meddelande från Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen beslöt på sitt sammanträde 12.3. att lediganslå sina bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet att sökas och fastslog ett datum för inlämning. Efter det förändrades samhällsläget drastiskt.

KUNGÖRELSE: Protokoll från Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen möte 12.3.2020

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens protokoll från sammanträdet 12.3.2020 finns att läsas på följande länk:

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektion kungör en ansökan om miljötillstånd för pälsdjursfarm i Taklax, Korsnäs

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion kungör en ansökan om miljötillstånd för pälsdjursfarm i Taklax, Korsnäs, på fastigheten Nybjörk 280-406-12-30

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 11.3.2020

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 11.3.2020 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 25.3.2020.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds föredragningslista 25.3.2020

Västkustens tillsynsnämnds föredragningslista för sammanträdet 25.3.2020 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

VASEK OCH STARTIA BETJÄNAR ELEKTRONISKT

VASEK och Startia betjänar elektroniskt

Kungörelse: Västkustens miljöenhet kungör ansökan om miljötillstånd

Västkustens miljöenhet kungör en ansökan om miljötillstånd för Waterloo skjutbana i Molpe, Korsnäs, på fastigheterna 280-405-4-140 och 280-405-4-169.

KUNGÖRELSE: PROTOKOLL FRÅN KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 09.03.2020

Protokollet från kommunstyrelsens  möte 09.03.2020 finns att läsas i sin helhet via följande länk:

INFO GÄLLANDE CORONAVIRUSET 13.3.2020 / 16.3.2020

Info gällande Coronaviruset 13.3.2020 / 16.3.2020 från ledningsgruppen i Korsnäs kommun  

Stor undersökning om digitala färdigheter

Med hjälp av enkäten utreder man finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering. I Österbotten har vi nu möjlighet att delta i detta viktiga arbete!

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

KUNGÖRELSE: PROTOKOLL FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTE 02.03.2020

Protokollet från kommunfullmäktiges möte 02.03.2020 finns att läsas i sin helhet via följande länk:

FÖRETAGSRÅDGIVARES MOTTAGNING I KORSNÄS

Företagsrådgivares mottagning i Korsnäs 4.3.2020 kl 12:00 – 16:00 Korsnäs kommungård, Strandvägen 4323, Korsnäs

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

KORSNÄS KOMMUN SÖKER LÄRARE, BARNSKÖTARE OCH ASSISTENTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Småbarnspedagogiken i Korsnäs kommun lediganslår

VI SÖKER VIKARIE FÖR VÅR HUVUDBOKFÖRARE

Korsnäs kommun söker en vikarie för vår HUVUDBOKFÖRARE för tiden 04.05.2020-14.04.2021 med eventuell förlängning

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 315 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.