VASEKs FÖRETAGSTJÄNSTER BETJÄNAR HELA SOMMAREN – ÖVER 1000 FÖRETAG REDAN FÅTT HJÄLP I CORONALÄGET

  I och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna lindras underlättar även företagens situation. – Det är fint att coronaläget nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare, som haft en jätteutmanande vår, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback. VASEK har under våren och försommaren hjälpt över 550…

Finlands Simundervisning- och Livräddningsförbund: Simstrandsetikett som gäller under coronapandemin

SIMSTRANDSETIKETT Så här rör du dig ansvarsfullt på stranden:

VASEK meddelar om nya anvisningar: stöd för ensamföretagare möjlig även för personer med pensionsinkomster

04.05.2020 Arbets- och näringsministeriet har preciserat sina anvisningar som berör stödet för ensamföretagare. Kommunerna kan enligt anvisningarna som getts den 30 april 2020 bevilja stöd även till ensamföretagare med pensionsinkomster.

Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

Pressmeddelande 20.4.2020 Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

Parhuslägenheter på Starören till salu!

Söker du parhuslägenhet? RE-Invest Ab Oy och Moiki Invest Ab har planer på att bygga 2 stycken parhus med tillhörande ekonomibyggnader på havsnära bostadsområdet Starören, under år 2020-2021.

Kommunkansliet håller semesterstängt 6.-17.7.2020

Under stängningen dejourerar socialen på tel. 050 406 4831, vardagar kl 10-12.   Tekniska kansliet dejourerar vardagar på tel. 050 550 6267

Kungörelse: Kommunstyrelsens protokoll 30.6.2020

Protokollet från kommunstyrelsens möte 30.6.2020 finns nu att läsas under rubriken föredragningslistor och protokoll.

LOKAL FÖR LUNCHRESTAURANG I KORSNÄS KBY UTHYRES!

Lokalen är belägen på adressen Strandvägen 4327 i centrum av Korsnäs kyrkoby. Restaurang-, köks-, och sociala utrymmen om totalt 219 m2.  

Kungörelse: Tekniska nämndens protokoll 30.6.2020

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 30.6.2020 framläggs på Korsnäs kommuns hemsida onsdagen den 1.7.2020.

KUNGÖRELSE: TILLSYNSNÄMNDENS PROTOKOLL 16.6.2020

Tillsynsnämndens protokoll från sammanträdet 16.6.2020 finns nu att läsa på hemsidan.

Kungörelse: Biblioteks-, kultur-, och fritidssektionens protokoll 16.6.2020

Biblioteks-, kultur-, och fritidssektionens protokoll från sammanträdet 3.6.2020 framläggs på Korsnäs kommuns hemsida torsdagen den 25.6.2020

Förening, sök kommunens bidrag för sommarevenemang!

Inget större publikevenemang ordnas i kommunal regi i år. Föreningar (r.f.) kan istället söka ett extra bidrag om max 200 e för att ordna evenemang i juni-augusti. Litet, lokalt evenemang inom ramen för aktuella restriktioner stöds. Bidraget delas ut i efterskott på basen av en fritt formulerad skriftlig redovisning där arrangör, plats, typ av evenemang,…

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions meddelande om anslagna tillstånd

Miljösektionens meddelande för de tillstånd som behandlades vid sammanträdet 3.6.2020.

NTM-centralens meddelande om kungörelse 5.6.2020: Tillstånd att lösa in område i Korsnäs kommun för naturskyddsändamål

KUNGÖRELSE   Med Miljöministeriets beslut 28.5.2020 N:r VN/5961/2020 beviljas staten tillstånd att lösa in följande område i Korsnäs kommun för naturskyddsändamål: Samfällt skifte 280-406-878-58, ett ca 1,0 ha outbrutet område.

Biblioteket meddelar!

Biblioteket öppnar gradvis från och med 1.6. kl 12. Biblioteket har sommaröppethållningstider i juni,juli och augusti: måndag och fredag 12-19, tisdag, onsdag, torsdag 12-15. Returboxen öppen då biblioteket är stängt. Bokbussen kör vecka 23 (må-to 1-4.6) och vecka 25 (15-18.6) före sommaruppehållet. Returnera materialet som lånats under våren!

Kommunkansliets öppethållningstider sommaren 2020

Sommarens öppethållningstider 1.6. – 30.8.2020 kl 8.00-15.00. Pga Corona-läget håller vi fortsättningsvis dörrarna stängda t.om. 31.7. Besök enligt överenskommelse.  

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 315 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.