Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Äldreomsorgen informerar!

Vi utfärdar stark rekommendation att undvika besök vid Lärknäs modul 2 och modul 3 på grund av Coronasituationen fr.o.m. torsdag 27.1.2022.

Korsnäs kommuns Corona rekommendationer 2022

Korsnäs kommuns Corona rekommendationer 2022 Antalet coronafall ökar exponentiellt i Österbotten. Det försvårade läget samt frånvaron till följd av personal som insjuknat och exponerats orsakar problem både inom social- och hälsovården och på andra fronter. I takt med att läget försämrats har man blivit tvungen att omvärdera hur spridningen av viruset ska kunna hindras och…

Socialvården i Malax och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar:

Det förvärrade coronaläget har lett till en rad åtgärder inom Malax-Korsnäs hälsovårdscentral och socialvården i Malax kommun.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar 29.10.2021

INFLUENSAVACCINATIONER 2021 Vaccinationerna är avgiftsfria för: alla som fyllt 65 år personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling gravida kvinnor barn under 7 år personer som inleder militärtjänst social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

Malax-Korsnäs HVC meddelar: Information till kommuninvånarna 18.6.2021

Allmänt om tidsbokning Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

KUNGÖRELSE: Föredragningslista till bildningsnämndens möte 1.2.2022

Bildningsnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs 1.2.2022 kl. 18.00 för att behandla i kallelsen upptagna ärenden.

Äldreomsorgen informerar!

Vi utfärdar stark rekommendation att undvika besök vid Lärknäs modul 2 och modul 3 på grund av Coronasituationen fr.o.m. torsdag 27.1.2022.

Kungörelse: Centralvalnämndens mötesprotokoll 26.1.2022

Protokollet från centralvalnämndens möte 26.1.2022 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här:  

Kungörelse: Centralvalnämndens mötesprotokoll 24.1.2022

Protokollet från centralvalnämndens möte 24.1.2022 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här:  

Kungörelse: Centralvalnämndens mötesprotokoll 23.1.2022

Protokollet från centralvalnämndens möte 23.1.2022 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Centralvalnämndens mötesprotokoll 21.1.2022

Protokollet från centralvalnämndens möte 21.1.2022 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Centralvalnämndens mötesprotokoll 18.1.2022

Protokollet från centralvalnämndens möte 18.1.2022 är nu publicerad på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 26.1.2022

Centralvalnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs 26.1.2022 kl. 09:00 för att behandla i kallelsen upptagna ärenden.

Kungörelse: Korsnäs kommuns planläggningsöversikt för år 2021

Korsnäs kommuns planläggningsöversikt för år 2021 finns till påseende i kommunkansliet samt på kommunens hemsida under tiden 25.1.2022 – 23.2.2022.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista 26.1.2022

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 26.1.2022 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats. Du kan läsa föredragningslistan via länken här  

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 24.1.2022

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i distansmöte måndagen 24.01.2022 kl. 18:30. Föredragningslistan är publicerad på hemsidan under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Korsnäs kommuns Corona rekommendationer 2022

Korsnäs kommuns Corona rekommendationer 2022 Antalet coronafall ökar exponentiellt i Österbotten. Det försvårade läget samt frånvaron till följd av personal som insjuknat och exponerats orsakar problem både inom social- och hälsovården och på andra fronter. I takt med att läget försämrats har man blivit tvungen att omvärdera hur spridningen av viruset ska kunna hindras och…

gruvleden
Meddelande: Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter   Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är…

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar 29.10.2021

INFLUENSAVACCINATIONER 2021 Vaccinationerna är avgiftsfria för: alla som fyllt 65 år personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling gravida kvinnor barn under 7 år personer som inleder militärtjänst social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

VASEK informerar: Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.