UPPDATERING 13.5.2020: KORSNÄS KOMMUNS INFORMATION OM VERKSAMHETENS OMFATTNING UNDER UNDER PERIODEN 14.5 – 31.5.2020

Korsnäs kommuns information om verksamhetens omfattning under perioden 14.5 – 31.5.2020 Undantagstillstånd i Finland, beredskapslagen (1552/2011) är i bruk. För Korsnäs kommuns del innebär det följande praktiska saker:

Biblioteket meddelar!

Biblioteket ger ut förhandsbeställda böcker och annat lånematerial under tiden 11.5-29.5.måndag-fredag kl. 12-16.

VASEK meddelar om nya anvisningar: stöd för ensamföretagare möjlig även för personer med pensionsinkomster

04.05.2020 Arbets- och näringsministeriet har preciserat sina anvisningar som berör stödet för ensamföretagare. Kommunerna kan enligt anvisningarna som getts den 30 april 2020 bevilja stöd även till ensamföretagare med pensionsinkomster.

Info om kampanjen Säsongsarbete.fi

Coronaviruset har satt stopp för inresan av den utländska säsongsarbetskraften till finska lantgårdar. Nu finns det ett akut behov på arbetstagare för vårens och sommarens säsongsjobb på gårdar.

Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

Pressmeddelande 20.4.2020 Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

VASEK jobbar outtröttligt för att hjälpa företagarna

VASEKs företagsgivare har under de senaste veckorna haft fullt upp med företagare som kontaktat gällande coronaläget. Över 170 företag har redan fått hjälp med sin situation.

VASEK OCH STARTIA BETJÄNAR ELEKTRONISKT

VASEK och Startia betjänar elektroniskt

Kommunkansliets öppethållningstider sommaren 2020

Sommarens öppethållningstider 1.6. – 30.8.2020 kl 8.00-15.00. Pga Corona-läget håller vi fortsättningsvis dörrarna stängda t.om. 31.7. Besök enligt överenskommelse.  

Kungörelse: Protokoll från revisionsnämndens möte 18.5.2020

Revisionsnämndens mötesprotokoll från 18.5.2020 finns nu publicerad under rubriken föredragningslistor och protokoll.

Kungörelse: Föredragningslistan till kommunstyrelsens möte 25.5.2020

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i Korsnäs samt på distans måndagen 25.05.2020 kl. 18.30.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds föredragningslista 27.5.2020

Västkustens tillsynsnämnds föredragningslista för sammanträdet 27.5.2020 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

Kungörelse: Revisionsnämndens mötesprotokoll 27.4.2020

Revisionsnämndens protokoll från mötet 27.4.2020 finns nu publicerad under föredragningslistor och protokoll och kan läsas via följande länk:

Höjning av anslutningsavgiften för avloppet!

Från och med 1.6.2020 höjs avgifterna för avloppsanslutningar.

Meddelande om kungörelse: Vasaregionens avfallsnämnd

Vasaregionens avfallsnämnd (Storkyro, Korsnäs, Malax  Korsholm, Vasa, Vörå) har beslutat att sätta ut utredningar om avfallstransport till påseende. Avfallsnämnden ger möjlighet för invånarna, kommunerna och övriga att säga sin åsikt i ärendet.

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

FÖRETAGSRÅDGIVARES MOTTAGNING I KORSNÄS

Företagsrådgivares mottagning i Korsnäs 10.6 kl 12:00 – 16:00 Korsnäs kommungård, Strandvägen 4323, Korsnäs

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

LÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Vi söker dig som vill arbeta i vårt glada team!

Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 315 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.