Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Kungörelse: Kommunstyrelsens mötesprotokoll 23.1.2023

Protokollet från kommunstyrelsens möte 23.1.2023 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Ta kontakt vid eventuellt vattenläckage

Vi har märkt att vattenkonsumtionen har ökat i Harrström och Taklaxområdet under senaste veckorna. Om någon invånare upptäcker eventuella läckage hoppas vi att de kontaktar vattentjänstverket, tel. 050 3596 414    

Kanslisekreterare

Tekniska avdelningen i Korsnäs söker en vikarie för Kanslisekreteraren (100 %) för tiden 6.2.2023-07.01.2024.

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 25.1.2023

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 25.1.2023 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats och kan läsas via länken här  

Meddelande om kungörelse: Kungörelse om beslut om godkännande av fiskeförbud

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har den 16.01.2023 utfärdat följande beslut: NTM-centralen i Egentliga förbjuder med stöd av 54§ i lagen om fiske avsett mete och spöfiske i Harrström å. Förbudet är i kraft åren 2023-2027.

Kungörelse: Revisionsnämndens mötesprotokoll 12.1.2023

Protokollet från revisionsnämndens möte 12.1.2023 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Utredning av problem med lukt och smak i dricksvattnet

Vi fortsätter att utreda varför vårt dricksvatten smakar och luktar illa. Vi har tyvärr inte hittat orsaken ännu och har anlitat en konsult som har gedigen erfarenhet av vattenrening för att utreda problemen och orsaken till problemen.

Kontaktuppgifter till social- och hälsovården 2023

  Här hittar du listan i PDF-format, om du vill printa ut den:  Korsnäs

Provsvar 29.12.2022

Provsvaren gällande Intestinala enterokocker har kommit och visar att det inte finns några enterokocker i vattnet! Det undersökta hushållsvattnet uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven. Detta betyder att vattnet är ofarligt att dricka och använda.

Hör av dig när vattnet luktar eller smakar illa

HÖR AV DIG NÄR VATTNET LUKTAR ELLER SMAKAR ILLA Vi beklagar att våra konsumenter upplever problem med smak och lukt på dricksvattnet. Vattentjänstverket arbetar med åtgärder bl.a. kommer vi att byta filter i vattenreningsverket. Förhoppningsvis får vi dessa bytta i nästa vecka (vecka 1 2023), vilket kan förbättra kvaliteten.

Provsvaren klara från 27.12.2022

Gårdagens prov tagna på dricksvattnet visar att hushållsvattnet uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven och rekommendationerna (SHMf 1352/2015) gällande E-coli och koliforma bakterier. Provsvaren gällande Intestinala enterokocker väntas bli klara på fredag.

Kvalitétsproblem med dricksvattnet

Kvalitetsproblem med dricksvattnet i Kyrkbyn, smak och lukt. Vi har också tidigare haft problem med smak och lukt på dricksvattnet, men det har inte varit farligt att dricka och använda. Prover tas under dagen av Västkustens miljöenhet. Vi jobbar på problemet.

Pressrelease: Forststyrelsen och Vattenfall till överenskommelse om Finlands första havsbaserade vindkraftspark på öppet hav

Forststyrelsen och Vattenfall till överenskommelse om Finlands första havsbaserade vindkraftspark på öppet hav Press release 20.12.2022 Mediekonferens (livewebcast på engelska) kommer att arrangeras idag den 20 december 2022 kl.14.00 finsk tid.

gruvleden
Meddelande: Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter   Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är…

VASEK informerar: Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

Kanslisekreterare

Tekniska avdelningen i Korsnäs söker en vikarie för Kanslisekreteraren (100 %) för tiden 6.2.2023-07.01.2024.

Jobb som skolgångshandledare, morgon- och eftermiddagsledare

Är du intresserad av att arbeta som skolgångshandledare eller morgon- och eftermiddagsledare inom någon av kommunens skolor? Vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre perioder.

Personal inom småbarnspedagogiken

Är du intresserad av att jobba med barn? Lämna in en öppen ansökan, vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre tider.

Utredning av problem med lukt och smak i dricksvattnet

Vi fortsätter att utreda varför vårt dricksvatten smakar och luktar illa. Vi har tyvärr inte hittat orsaken ännu och har anlitat en konsult som har gedigen erfarenhet av vattenrening för att utreda problemen och orsaken till problemen.

Provsvar 29.12.2022

Provsvaren gällande Intestinala enterokocker har kommit och visar att det inte finns några enterokocker i vattnet! Det undersökta hushållsvattnet uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven. Detta betyder att vattnet är ofarligt att dricka och använda.

Hör av dig när vattnet luktar eller smakar illa

HÖR AV DIG NÄR VATTNET LUKTAR ELLER SMAKAR ILLA Vi beklagar att våra konsumenter upplever problem med smak och lukt på dricksvattnet. Vattentjänstverket arbetar med åtgärder bl.a. kommer vi att byta filter i vattenreningsverket. Förhoppningsvis får vi dessa bytta i nästa vecka (vecka 1 2023), vilket kan förbättra kvaliteten.

Kvalitétsproblem med dricksvattnet

Kvalitetsproblem med dricksvattnet i Kyrkbyn, smak och lukt. Vi har också tidigare haft problem med smak och lukt på dricksvattnet, men det har inte varit farligt att dricka och använda. Prover tas under dagen av Västkustens miljöenhet. Vi jobbar på problemet.