Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar 29.10.2021

INFLUENSAVACCINATIONER 2021 Vaccinationerna är avgiftsfria för: alla som fyllt 65 år personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling gravida kvinnor barn under 7 år personer som inleder militärtjänst social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar 24.9.2021

Coronavaccinering i Malax och Korsnäs Just nu ger vi första, andra och tredje dosen coronavaccin. Vaccinationerna ges i Malax på Köpingsvägen 10 och vid Korsnäs hälsogård. Man kan endera boka en tid eller välja att komma till ett drop-in tillfälle. Tidsbokning på tfn 040 650 7978 må–to kl. 8.15–12 samt fredagar kl. 9.15–12.

Malax-Korsnäs HVC meddelar: Information till kommuninvånarna 18.6.2021

Allmänt om tidsbokning Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Kungörelse: Föredragningslista till revisionsnämndens möte 1.12.2021

Revisionsnämnden sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs onsdagen 1.12.2021 kl. 14:00.

Kungörelse: Program för deltagande och bedömning, Bräckskäret detaljplan

Kommunstyrelsen meddelar att programmet för deltagande och bedömning av Bräckskäret detaljplan i Korsnäs hålls offentligt framlagt i  Kommungården under tiden 1-30.11.2021.

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 29.11.2021

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i Korsnäs måndagen 29.11.2021 kl. 18.30.

Kungörelse: Föredragningslista till tekniska nämndens möte 29.11.2021

Tekniska nämnden sammanträder i sessionssalen i kommungårdens kafferum i Korsnäs måndagen den 29.11.2021 kl. 17.30.

Kungörelse: Kommunfullmäktiges mötesprotokoll 15.11.2021

Protokollet från Korsnäs kommunfullmäktiges möte 15.11.2021 finns nu publicerad på kommunens hemsida, under rubriken föredragningslistor och protokoll.

Kungörelse: Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 18.11.2021

Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 18.11.2021 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida fredag 19.11.2021.

Kungörelse: Föredragningslista till vård- och omsorgsnämndens möte 23.11.2021

Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i kommungården i Korsnäs tisdagen 23.11.2021 kl. 18.30.

Fastighetsbyggmästare / Fastighetsingenjör

Korsnäs kommuns tekniska avdelning söker en vikare förFastighetsbyggmästaren / Fastighetsingenjörenför tiden 26.2.2022–7.1.2023 med eventuell möjlighet till förlängning. I arbetet leder och övervakar du skötsel och underhåll av kommunens fastigheter, områden och vägar samt handhar arbetsledningen för tekniska verkets fältpersonal. Du är involverad i byggnads- och entreprenadprojekt samt sköter sekreterar- och mindre övervakningsuppgifter. Du fungerar även…

Kanslisekreterare

Korsnäs kommuns tekniska avdelning söker en vikare förKanslisekreterarenför tiden 8.2-17.12.2022, med möjlighet till eventuell förlängning. Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör bl.a.: Hantering av fakturor. Bistå i ärendeprocessen för Tekniska nämnden. Administration av kommunens bostäder och kundbetjäning. Handha byggnadslöner, semesterrätter och reseersättningar. Handha avtal för vatten- och avloppsärenden. Statistik och uppföljning. Behörighetskrav är examen på institutnivå,…

Kungörelse: Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll 3.11.2021

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna. Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 3.11.2021 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 17.11.2021. Protokollet kan läsas via länken…

Kungörelse: Föredragningslista för extra insatt sammanträde för Västkustens tillsynsnämnd 18.11.2021

Västkustens tillsynsnämnds föredragningslista för sammanträdet 18.11.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

Kungörelse: Protokollet till kommunstyrelsens möte 08.11.2021

Protokollet till kommunstyrelsens möte 8.11.2021 är publicerad på hemsidan under rubriken föredragningslistor och protokoll

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar 29.10.2021

INFLUENSAVACCINATIONER 2021 Vaccinationerna är avgiftsfria för: alla som fyllt 65 år personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling gravida kvinnor barn under 7 år personer som inleder militärtjänst social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

VASEK informerar: Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

KUNGÖRELSE: Program för deltagande och bedömning, av Bräckskäret detaljplan

Kommunstyrelsen meddelar att programmet för deltagande och bedömning av Bräckskäret detaljplan i Korsnäs hålls offentligt framlagt i  Kommungården under tiden 1-30.11.2021. Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter vid beredningen av planeärendet till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 30.11.2021.

Info till vårdnadshavare 25.10.2021

På grund av förseningar i faktureringarna för dagvårdsavgifterna är höstens faktureringsdatum enligt följande:

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

Fastighetsbyggmästare / Fastighetsingenjör

Korsnäs kommuns tekniska avdelning söker en vikare förFastighetsbyggmästaren / Fastighetsingenjörenför tiden 26.2.2022–7.1.2023 med eventuell möjlighet till förlängning. I arbetet leder och övervakar du skötsel och underhåll av kommunens fastigheter, områden och vägar samt handhar arbetsledningen för tekniska verkets fältpersonal. Du är involverad i byggnads- och entreprenadprojekt samt sköter sekreterar- och mindre övervakningsuppgifter. Du fungerar även…

Kanslisekreterare

Korsnäs kommuns tekniska avdelning söker en vikare förKanslisekreterarenför tiden 8.2-17.12.2022, med möjlighet till eventuell förlängning. Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör bl.a.: Hantering av fakturor. Bistå i ärendeprocessen för Tekniska nämnden. Administration av kommunens bostäder och kundbetjäning. Handha byggnadslöner, semesterrätter och reseersättningar. Handha avtal för vatten- och avloppsärenden. Statistik och uppföljning. Behörighetskrav är examen på institutnivå,…