Korsnäs kommun är tryggt att bosätta sig i för personer i alla åldrar. I Korsnäs finns en välordnad barndagvård, skolor samt äldreomsorg. Korsnäs kommun har en god basservice och en god boendemiljö. Social service finns tillgänglig och solidariteten människor emellan är stark. Här finns starka sociala nätverk som ger trygghet och en lång livslängd. Den rena miljön och den unika skärgården utgör en styrka för kommunen.

Korsnäs kommun omnämns ofta som den företagstäta kommunen. Idag finns det ca 360 aktiva företag i kommunen. Pälsdjursfarmare, jordbrukare och grönsaksodlare och därtill många service- och produktionsföretag. Nästan 50 procent av den arbetsföra befolkningen skapar eller har därmed skapat sin egen arbetsplats.

Malax-Korsnäs HVC meddelar: Information till kommuninvånarna 18.6.2021

Allmänt om tidsbokning Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår.

Covid info på flera språk – svenska, vietnamesiska och bosniska

Isolering och karantän Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Här hittar du information om bland annat verksamheten på sjukhuset under coronavirusepidemin, de gällande rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten samt anvisningar för besökare.

UTDELNING AV MUNSKYDD

  Utdelning av munskydd till invånare i Korsnäs som är mindre bemedlade

Kungörelse: Föredragningslista till bildningsnämndens möte 28.9.2021

Bildningsnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs tisdagen 28.9.2021 kl. 18:00. Föredragningslistan är publicerad på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan läsas via länken här

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds föredragningslista 22.9.2021

Västkustens tillsynsnämnds föredragningslista för sammanträdet 22.9.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats och kan läsas via länken här    

Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 27.9.2021

Kommunfullmäktige i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i Korsnäs måndagen 27.09.2021 kl. 19:30. Föredragningslistan är publicerad på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan läsas via länken här

Påverka Österbottens framtid: Österbottens landskapsstrategi

Påverka Österbottens framtid Österbottens förbund utarbetar som bäst Österbottens landskapsstrategi 2022-2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram. Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022-2025 och upptar utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och…

Kungörelse: Föredragningslista till samarbetskommitténs möte 21.9.2021

Samarbetskommittén i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal / distansmöte i Korsnäs tisdagen 21.9.2021 kl. 14:15 för att behandla i föredragningslistan upptagna ärenden.

Kungörelse: Protokoll från samarbetskommitténs möte 13.9.2021

Protokollet från samarbetskommitténs möte 13.9.2021 är nu publicerat på hemsidan under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan läsas via länken här    

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 20.9.2021

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen 20.09.2021 kl. 18:30. Föredragningslistan är publicerad på hemsidan under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 1.9.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 1.9.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

Kungörelse: Protokoll från Kommunstyrelsens möte 06.09.2021

Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 06.09.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

KUNGÖRELSE: Tekniska nämndens protokoll från möte 31.8.2021

Protokollet från Tekniska nämndens möte 31.8.2021 är nu publicerat på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll.  

Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 6.9.2021

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen 06.09.2021 kl. 18:30. Föredragningslistan är publicerad på hemsidan under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här   Protokollet hålls till allmänt påseende 13.09.2021 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid och på kommunens hemsida.     Korsnäs den 01.09.2021Anna-Lena KronqvistKommunstyrelsens ordförande

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 2.6.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 2.6.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.

VASEK meddelar: Info om den förnyade tomt- och lokaltjänsten

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Kungörelse: Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista 2.6.2021

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions föredragningslista för sammanträdet 2.6.2021 finns nu publicerad på Korsholms kommuns webbplats.   Länken till föredragningslistan här

NTM-centralens kungörelse om beslut: Korsungfjärdens fiskeriekonomiska samkontroll fr.o.m 2021

  VARELY_705_2021 Beslut Korsungfjärden fiskeriekonomisk kontroll Esitys_Korsungfjärden_kalataloudellinen_YT_020321

Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 31.5.2021

Kommunfullmäktige i Korsnäs sammanträder i KKC matsalen i Korsnäs måndagen 31.5.2021 kl. 18:30.

Kungörelse: Protokoll från Biblioteks- kultur – och fritidssektionens möte 6.5.2021

Biblioteks- kultur- och fritidssektionens protokoll från sammanträdet 6.5.2021 finns nu publicerad på kommunens webbplats:

Ekonomiavdelningen meddelar: Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!

Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att…

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Företagare, bekanta dig med nya rekommendationerna.

Meddelande om kungörelse, Österbottens förbund: Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft

Länk till Österbottens landskapsplan 2040: https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/

Parhuslägenheter på Starören till salu!

Söker du parhuslägenhet? RE-Invest Ab Oy och Moiki Invest Ab har planer på att bygga 2 stycken parhus med tillhörande ekonomibyggnader på havsnära bostadsområdet Starören, under år 2020-2021.

Vattenverksdejour

Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört en dejourtelefon för vattentjänstverket.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN OCH MAGISTRATERNA SLÅS SAMMAN 1.1.2020

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020.

Eftisledare till Korsnäs Kby skolas morgon- och eftermiddagsverksamhet

Till småbarnspedagogiken i Korsnäs kommun söks Eftisledare till Korsnäs Kby skolas morgon- och eftermiddagsverksamhet för tiden 27.09-31.12.2021 eller enligt överenskommelse.

Vattenläckage i kyrkbyn

Vattenläckage i kyrkbyn (området ovanför Silverbergsvägen). Driftstörningar kan förekomma samt ev. avbrott i vattendistributionen. Vi beklagar ev. störningar.   Vattenverket 15.9.2021

Missfärgat vatten kan förekomma i Kronbacka och Edsvik

Efter gårdagens (8.9.2021) läckage kan missfärgat vatten förekomma i Kronbacka och Edsvik. Vi beklagar ev. störningar.   Vattenverket 9.9.2021