Rehabiliteringshandledare

Till socialväsendet i Korsnäs kommun söks en;   Handledare för rehabilitering 100 % fr.o.m. 13.12.2021 tillsvidare, eller tillträde enligt överenskommelse   Vi söker en person med stort intresse för rehabilitering. Personen arbetar inom öppna vården och fungerar även som stödperson inom närståendevården. Behörighetskrav enligt Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 eller yrkesutbildad inom hälsovården.…

Korsnäs kommun söker en bildningschef

Korsnäs kommun söker nu en energisk person till den nyinrättade tjänsten som kommunens bildningschef.   Korsnäs kommun har ca 2000 invånare och är en kommun med nära till havet och naturen. Kommunen samarbetar med Malax kommun som upprätthåller högstadiet och gymnasiet i Petalax. I egen regi har kommunen tre lågstadieskolor, tre daghem, morgon- och eftermiddagsverksamhet…