Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 29.3.2023

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i sessionssalen i Korsnäs onsdagen 29.03.2023 kl. 17:30. Föredragningslistan är nu publicerad på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här. Protokollet hålls till allmänt påseende 03.04.2023 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid och på kommunens hemsidor www.korsnas.fi.