Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 4.6.2024

Centralvalnämnden i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs tisdagen 4.6.2024 kl. 17:15 för att behandla i kallelsen upptagna ärenden. Föredragningslistan är nu publicerad på kommunens hemsida under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan läsas via länken här