Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 6.9.2021

Kommunstyrelsen i Korsnäs sammanträder i kommungårdens sessionssal i Korsnäs måndagen 06.09.2021 kl. 18:30. Föredragningslistan är publicerad på hemsidan under rubriken föredragningslistor och protokoll och kan även läsas via länken här   Protokollet hålls till allmänt påseende 13.09.2021 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid och på kommunens hemsida.     Korsnäs den 01.09.2021Anna-Lena KronqvistKommunstyrelsens ordförande