Meddelande om kungörelse: Havsvindkraftsparken Tyrsky – havsbaserad vindkraftspark och energiöverföring i Finlands ekonomiska zon och territorialvatten.

Meddelande EPOELY/2950/2023 31.1.2024 MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE Havsvindkraftsparken Tyrsky – havsbaserad vindkraftspark och energiöverföring i Finlands ekonomiska zon och territorialvatten. OX2 Finland Oy planerar den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky i Bottniska viken, Finlands ekonomiska zon, cirka 30–49 kilometer från kusten. De orter på fastlandet som ligger närmast projektområdet är Kaskö, Närpes och Korsnäs.