gruvleden

Gruvleden

Efter Gruvvägen i Korsnäs finns Gruvleden, en naturstig som visar upp det gamla gruvområdet (gruvverksamheten var aktiv mellan åren 1960-1973).

Leden är lättvandrad p.g.a. den flacka terrängen. Längs leden finns informationstavlor som berättar om gruvans historia samt två rastplatser.

Leden är ca 2 km lång.

Molpe Skolbostad

MOLPE SKOLBOSTAD
Adress: Sjövägen 49, 66210 Molpe
Lokal nr: A1
Storlek: 96 m², 3r+k
Hyra: 564.62 € / månad
Uppvärmning: Olja (ingår i hyran)
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Kallt förrådsutrymme i uthus