gruvleden

Meddelande: Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren – prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter   Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är…

Korsnäs Gruvcenter

Här finns en naturstig, utespel, linbana och rastplatser. På området finns också en gruvutställning, loppis, café och Escape Room(separata öppettider). Rullstolsbana kan ordnas för grupper. Läs mera här.  

Molpehällorna

Molpehällornas naturstation finns i Molpe bys yttre skärgård. Startpunkten för naturstigen är naturstationens gårdsplan. Naturstigen är en rundslinga på 1/2/3 km. Längs naturstigen finns terrängtavlor och en rekonstruerad vippfyr (minnesmärke över Bottniska vikens första båk). Läs mer här. Hur tar jag mig dit? Med egen båt Ta turbåten från Molpe till Molpehällorna. Läs mer här.…