Påverka Österbottens framtid: Österbottens landskapsstrategi

Påverka Österbottens framtid Österbottens förbund utarbetar som bäst Österbottens landskapsstrategi 2022-2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram. Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022-2025 och upptar utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och…