Hinjärv-leden

Hinjärv-leden i Taklax öppnades i juni 2022. Leden är ca 1,8 km i en riktning: Kamb-Träskvik. Startpunkt: Kambvägen 60. Här finns grillkåta och trampbåt.  

Hamnträskets vandringsled

Hamnsträskets vandringsled finns på Södra Björkö i Harrström. Träsket har ett rikt fågelliv och i det natursköna området vid träsket finns ett stort utsiktstorn.

Leden är ca 2 km lång och vid träsket finns en grillplats.

Mera information finns på www.harrstrom.fi

Naturstig på Molpehällorna

Molpehällornas naturstation finns i Molpe bys yttre skärgård. Startpunkten för naturstigen är naturstationens gårdsplan.

Naturstigen är en rundslinga på 1/2/3 km. Längs naturstigen finns terrängtavlor och en rekonstruerad vippfyr (minnesmärke över Bottniska vikens första båk).

Waterloo-leden

Waterloo-leden startar vid Waterloo spånbana som är belägen längs Strandvägen mellan Korsnäs och Molpe (Strandvägen 3681).

Leden sträcker sig mellan Waterloo-området och Lisasgrynnan ute vid kusten. Vacker vandringsled med många olika terrängtyper att vandra genom. En geocache finns även placerad vid en av rastplatserna.

Leden är ca 7,3 km (3,66 km i en riktning).

Från Waterloo-leden finns numera en avstickare till gruvområdet.

Ladda ner kartan här.

På Waterloo-området finns också DiscGolf-bana, intervalltrappa och boulebana.

Ladda ner DiscGolf-kartan här.

gruvleden

Gruvleden

Efter Gruvvägen i Korsnäs finns Gruvleden, en naturstig som visar upp det gamla gruvområdet (gruvverksamheten var aktiv mellan åren 1960-1973).

Leden är lättvandrad p.g.a. den flacka terrängen. Längs leden finns informationstavlor som berättar om gruvans historia samt två rastplatser.

Leden är ca 2 km lång.

I anslutning till gruvleden (uppe på backen till vänster) finns numera en 30 meter lång linbana. I närheten av parkeringen och gruvsjön finns en större rastplats och några utespel.

Via den nya Gruvstigen kan promenaden fortsätta från Gruvleden till Waterloo-leden. Waterloo-leden sträcker sig från Waterloo-området till Lisasgrynnan.

Ladda ner kartan här.