Molpe skola

Molpe skola ligger centralt men ändå mitt i naturen, vilket ger goda möjligheter till samhälls-, miljö- och naturstudier.

Vi satsar bl.a. på elevvården, barnens hälsa och välmående samt på företagsamhet i skolan.

 

 

 

Skolområdet

Vi har en fin och stor skolgård som används flitigt under såväl skoltid som fritid. En ny klätterställning lockar till roliga lekar.

Vid skolområdet finns även Molpe daghem. Möjligheter till ishockey och tennis finns i anslutning till skolområdet. I samarbete med Hem och skola har träd och buskar planterats på skolgården.

 

Finlandsmodellen läsåret 2023-2024

Korsnäs kommun har beviljats bidrag från regionförvaltningsverket för hobbyverksamhet i kommunens skolor efter skoldagens slut. Finlandsmodellen vill göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en rolig och gratis hobby oberoende av familjens ekonomi och föräldrars möjlighet att skjutsa till och från de olika aktiviteterna.

Klubbar i Molpe skola vårterminen 2024:

  • Rörelseklubben för åk 1-2 och åk 3-6
  • Hästklubben för åk 1-3 och åk 4-6
  • Digitala biblioteksklubben för åk 5-6

För mer info:

Välfärdskoordinator Therese Lundén, 050-5289728 eller therese.lunden@korsnas.fi

Adress

Kontaktuppgifter - skolan

Molpe skola

Sjövägen 49, 66210 Molpe

E-post: molpe.skola(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 460 2337

Kontaktuppgifter - Rektor

Rektor Molpe skola

E-post: oliver.sjolund@korsnas.fi
Tel: +358 (0) 50 574 3384

Kontaktuppgifter - Köket

Molpe skola

Köket

E-post: molpe.skola(at)korsnas.fi
Tel: +358 50 345 6454

Skolans personal

E-post till personalen: fornamn.efternamn(at)korsnas.fi eller molpe.skola(at)korsnas.fi

Relaterad information och material
Molpe skola

Sjövägen 49, 66210 Molpe

E-post: molpe.skola(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 460 2337

Rektor Taklax skola

E-post: mats.fors(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 4778 799