Kungörelse: Tavastland detaljplan, planutkast framlagt 14.11-15.12.2023

Kungörelse: TAVASTLAND DETALJPLAN, PLANUTKAST   Kommunstyrelsen meddelar att planutkastet av Tavastland detaljplan hålls offentligt framlagt i Korsnäs Kommungård och på kommunens hemsida under tiden 14.11.2023-15.12.2023. Intressenter ges möjlighet att framföra anmärkningar över planen till Korsnäs kommun, Silverbergsvägen 21, 66200 Korsnäs senast 15.12.2023.

Detaljer