Meddelande om kungörelse och beslut: Initiativ enligt miljöskyddslagen 88§, Ab Nyko Oy, Korsnäsenhetens miljötillstånd ska upphöra att gälla

MEDDELANDETillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen Sökande:  Närings–, trafik– och miljöcentralen i Södra ÖsterbottenDnr: LSSAVI/1974/2022Beslutsnr: 98/2022 Ärende:  Initiativ enligt miljöskyddslagens 88 § om att Ab Nyko Oy, Korsnäsenhetens miljötillstånd ska upphöra att gälla, Korsnäs

Detaljer